Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Family Studies > Family Studies - full-time first-cycle studies

Family Studies - full-time first-cycle studies (WSR-NR-N-1)

(in Polish: Nauki o rodzinie - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku "nauki o rodzinie" jest zdobycie wiedzy z zakresu następujących obszarów: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny. Praca z rodziną i na rzecz rodziny wymaga wieloaspektowego przygotowania, dlatego niezwykły wymiar interdyscyplinarności kierunku zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej.

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje:

studia I stopnia:

1) asystentura i wsparcie rodziny,

2) opieka nad osobą niesamodzielną i starszą.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach publicznych:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • centra usług społecznych,
 • ośrodki adopcyjne,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako doradca, konsultant),
 • ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, itd.),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego),
 • placówki wsparcia dziennego,
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ponadto absolwenci kierunku nauki o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacji do wykonywania takich zawodów jak mediator (po wpisaniu na listę mediatorów), coach czy kurator społeczny.

Absolwenci obu poziomów studiów są poza tym przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny oraz innych grup wymagających wsparcia.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

A graduate of Family Studies is qualified to work as an assistant of the family (Dz.U.2020.0.821 c.t.), specialist work with the family (Dz.U.2020.1876 c.t.), an employee of marriage and family counseling (advisor), social probation officer, employee in family prevention institutions and in care and educational institutions.

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of Family Studies as approved by resolution No.37 / 2012 of 26th April 2012 on determining the effects of education for fields of study at the Faculty of Family Studies as amended by resolution No.111 / 2013 of the Senate of the UKSW of 27th June 2013.
The study plan and programme were defined by Resolution No. 26/2017 of the Council of the Faculty of Studies on the UKSW of 20th June 2017.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Nauki o rodzinie - I rokECTSlectclkonlablek_nowprsemexam
Culture and techniques of study 115zoc
330e
General pedagogy 330e
General Sociology33015e
33030zoc
330e
Art of communication115zoc
Axiological Basics of Education330zoc
330e
130 or 15e
Theology of the Body330e
Pedagogy of the Family33030zoc
Theoretical bases of education330e
Theoretical bases of education215zoc
Legal and organizational bases of education215zoc
Psychology of human development33030zoc
Social pedagogy330zoc
Introduction to social work115zoc
115zoc
215zoc
Sociology of the Family330e
First and Premedical Treatment115zoc
Philosophical Anthropology330e
230zoc
460zoc
Visiting professional practice130
Academic Polish for foreigners1
Total:6137575195306030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Nauki o rodzinie - II rokECTSlectclkonlablek_nowprsemexam
Quantitative research methodology - development of a research project430zoc
330e
Parenting skills and competences430zoc
230e
Selected Aspects of the Constitutional Law and Administrative Law215zoc
330zoc
330zoc
Family-Work-Balance 330zoc
Qualitative research methodology - biographical interview430zoc
Family counseling215zoc
Intellectual property protection115zoc
230e
Selected Issues from Family Law115zoc
660e
Physical education060zal
630zoc
Visiting professional practice130zoc
330zoc
123090zoc
Total:62105180255603030
(in Polish) Nauki o rodzinie - III rokECTSlectclkonlablek_nowprsemexam
ANTHROPOLOGY IN THE CULTURAL PERSPECTIVE30e
Methodology Development and Project Management30zal
30e
230e
230e
Fundamentals of bioethics230zoc
Pedagogization of the Parents30e
Social Psychology30e
The Family in Canon Legal System30e
Specialization Practical Placements630 or 150zal
1460e
660zoc
13903030zoc
Total:45390603060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/