Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Museology > Museology full-time first-cycle studies

Museology full-time first-cycle studies (WH-MU-1)

(in Polish: Muzeologia - studia I stopnia)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia kierunku MUZEOLOGIA, jest zdobycie wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych (w szczególności nauk o kulturze i religii) i innych niezbędnych do pracy w muzeach i ośrodkach kultury, z uwzględnieniem metodyki badań w zakresie wybranych zagadnień metodologii kulturoznawstwa, antropologii kultury, sztuki,historii,ochrony zabytków i ochrony przyrody - w zgodności z kategorią zadań instytucji muzealnych, opisanych w art. 2 "Ustawy o muzeach".

Na kierunku, dostępne są moduły Rzeczoznawstwo i rynek sztuki i Zarządzanie kulturą (moduł prowadzony jest wspólnie z kierunkiem kulturoznawstwo).

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku MUZEOLOGIA będzie przygotowany do pracy w muzeach, innych instytucjach kultury, parkach narodowych, tematycznych, a także w organach administracji publicznych, odpowiadających za nadzór nad muzeami,w szczególności, na wszystkich stanowiskach, związanych z wykonywaniem ustawowych zadań muzeów, m.in. prowadzeniem działalności edukacyjnej, przygotowywaniem wystaw stałych i czasowych, współpracy z personelem specjalistycznym w zakresie konserwacji muzealiów; współpracy z przedstawicielami służb porządkowych, administracji państwowej, właściwymi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem zbiorów (w tym - konserwatorskim).

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of studies: Museology, full-time programme as approved by the resolution of the UKSW Senate No.124/2015 of 17th September 2015. The study plan and programme were defined by Resolution No. 54/2018 of the Council of the Faculty of Humanities of 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk2 - Lectures
cw2 - Classes
cl - Classes
cw_ter -
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Muzeologia I rokECTSlectwyk2cw2clcw_terkonlek_nowprsemsemliexam
Introduction to Museology and Museum Studies230e
Introduction to Museology and Museum Studies230zoc
Artistic Culture - Museum Architecture230zoc
History in a Museum (Introduction to the Research Methodology)230zoc
History in the museum (introduction to the methods of research)33030e
Artistic Culture - Fine Arts in a Museum (Introduction to the Research Methodology)460zoc
Artistic Culture - Fine Arts in a Museum (Introduction to the Research Methodology)460zoc
Artistic Culture - Fine Arts in a Museum (Introduction to the Research Methodology)230zoc
Artistic Culture - Decorative Arts in a Museum230e
Artistic Culture - Decorative Arts in a Museum 230zoc
Artistic Culture - Decorative Arts in a Museum 230zoc
Artistic Culture - Design in a Museum 230zoc
Artistic Culture - Design in a Museum 23030zoc
Museum’s Publications and Editorial Work230zoc
Museum Legal System (Intellectual Rights Protection), Rules of Professional Ethics33030zoc
History of Polish Culture (Until the 18th Century)330zoc
History of Polish Culture (Until the 18th Century)330e
History of Polish Culture (Until the 18th Century)230zoc
Cultural Linguistics230zoc
Ancient Tradition23030zoc
Biblical Tradition23030zoc
Culture and techniques of study 115zoc
460zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:552403042016560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Muzeologia III rokECTSlectwyk2cw2clcw_terkonlek_nowprsemsemliexam
Scientific Activity in a Museum (Working with Archaeological, Ethnographic, Historic, Biographic, Natural and Socially-Sensitive Objects)2303030zoc
Scientific Activity in a Museum (Working with Archaeological, Ethnographic, Historic, Biographic, Natural and Socially-Sensitive Objects)23030e
Museum Education230zoc
Exhibition Design230e
Exhibition Design13030zoc
Museum Management23030zoc
Museum Management33030zoc
Digital and Internet Techniques33030zoc
Digital and Internet Techniques33030e
Expertise, methodology and evaluation of art pieces23030zoc
330zoc
330zoc
BA Seminar33030zal
Scientific Activity in a Museum (Working with Archaeological, Ethnographic, Historic, Biographic, Natural and Socially-Sensitive Objects)1.53030zoc
Scientific Activity in a Museum (Working with Archaeological, Ethnographic, Historic, Biographic, Natural and Socially-Sensitive Objects)13030zoc
Museum Education230zoc
Exhibition Design13030zoc
Exhibition Design23030zoc
Museum Management330e
Museum Management230zoc
Digital and Internet Techniques230zoc
Digital and Internet Techniques23030e
230zoc
Contemporary Italian Culture - Museums, Art and Fashion630zoc
BA Seminar43030zoc
Student Internship - Collecting, Expertise and Art Market Specialisation6120zal
Total:65.524060150450302101203060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/