Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Medical studies > Medicine - full-time master studies

Medicine - full-time master studies (WMCM-LE-N-MGR)

(in Polish: Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie stacjonarne)
long-cycle programmes
full-time programmes, 6 years
Language: Polish

Celem kształcenia na Kierunku Lekarskim jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 • nauk podstawowych (biofizyki, biologii molekularnej, biochemii z elementami chemii, fizjologii z elementami fizjologii klinicznej, patofizjologii, cytofizjologii, informatyki medycznej i statystyki w badanych medycznych)
 • nauk morfologicznych (anatomii, histologii z embriologią)
 • nauk przedklinicznych (genetyki, mikrobiologii i mikrobiologii klinicznej, immunologii i immunologii klinicznej, farmakologii i toksykologii oraz farmakologii klinicznej, patomorfologii, parazytologii, diagnostyki laboratoryjnej)
 • nauk behawioralnych i społecznych (psychologii dziecięcej, komunikacji lekarz-pacjent, etyki lekarskiej, historii medycyny, języka łacińskiego w medycynie, języka obcego nowożytnego w medycynie)
 • przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, które pozwolą na zapoznanie się z poszczególnymi specjalizacjami medycznymi (pediatrii, neonatologii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej, chirurgii, chirurgii dziecięcej, neurochirurgii, neurologii, psychiatrii, ginekologii i położnictwa, onkologii, anestezjologii i intensywnej terapii, transplantologii, urologii, ortopedii z traumatologią, okulistyki, otolaryngologii, dermatologii, reumatologii, diagnostyki obrazowej, podstawy technik pielęgniarstwa, rehabilitacji)
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (higieny z epidemiologią, ochrony własności intelektualnej, organizacji ochrony zdrowia, prawa medycznego i medycyny sądowej)

Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w działalności naukowej pracowników Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW w ramach kół naukowych oraz rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę podczas zajęć fakultatywnych organizowanych w obszarze chorób cywilizacyjnych, nowoczesnej diagnostyki medycznej oraz innowacyjnych i interdyscyplinarnych dziedzin medycyny.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:

 • szpitalach,
 • specjalistycznych przychodniach,
 • uczelniach medycznych,
 • instytucjach badawczych,
 • pracowniach laboratoryjnych,
 • firmach farmaceutycznych
 • organach administracji państwowej.

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

Learning outcomes for the Medical studies, master studies approved by Resolution No. 4/2018 of the Senat UKSW on 18th January 2018, as amended. The study program was established by Resolution No. 25/2018 of the Senat UKSW on 22nd March 2018, as amended.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk2 - Lectures
cw2 - Classes
cl - Classes
cw3 - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
sem1 -
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Kierunek lekarski I rokECTSlectwyk2cw2clcw3konlablek_nowprsemsem1exam
0208080zal
080zal
History of medicine215 or 1020 or 10zoc
115zoc
130zoc
Biophysics31015101515e
110zal
Biophysics110zoc
115zoc
Microbiology120e
230zoc
115zoc
115zoc
16208080e
1680zoc
Basics of molecular biology110e
Basics of molecular biology110zoc
115e
115zoc
130zoc
315 or 2020 or 2515e
215zoc
215zoc
215zoc
110zoc
125zoc
4120zal
460
460
Physical education060
Total:75851545480601606012018015
(in Polish) Kierunek lekarski II rokECTSlectwyk2cw2clcw3konlablek_nowprsemsem1exam
115e
115zoc
Epidemiology1105zoc
Epidemiology 05zoc
Physiology and the basics of pathophysiology030zal
010zal
045zal
126 or 4zoc
115zoc
115zoc
WMCM-LE-HzE-1
015zal
030zal
Biochemistry with elements of chemistry415 or 20202539 or 30zal
Biochemistry with elements of chemistry530zal
Biochemistry with elements of chemistry530zal
Doctor-patient communication115zoc
Biochemistry with elements of chemistry215 or 20152536 or 30e
Biochemistry with elements of chemistry430zoc
Biochemistry with elements of chemistry430zoc
430e
410zoc
630zoc
Medical Ethics21515zoc
0.515zoc
WMCM-LE-HzE-2
2.515zoc
Histology with embryology2.528zoc
4120zoc
460
460
Physical education030
Total:64.51151522830605060120180

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/