Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Polish Philology > Polish Philology - full-time first-cycle studies

Polish Philology - full-time first-cycle studies (WH-FP-N-1)

(in Polish: Filologia Polska - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time, 3 years
Language: Polish

Filologia polska I stopnia to studia licencjackie prowadzone w trybie stacjonarnym. Celem kształcenia na kierunku jest zdobycie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz przygotowanie do wykonywania różnych zawodów. W ofercie naszego kierunku znaleźć można specjalizację nauczycielską. Jej realizacja na I stopniu nie daje pełnych uprawnień, jednak umożliwia pracę w szkole podstawowej (za zgodą dyrektora placówki, w której absolwent będzie chciał podjąć pracę). Pełne kwalifikacje zapewnia dopiero realizacja specjalizacji na II stopniu (studia magisterskie). Na kierunku dostępne są poza tym moduły do wyboru: Komunikacja językowa: media, reklama, PR oraz Edytorstwo. Umiejętności zdobyte na module komunikacyjnym pozwolą na podjęcie pracy w mediach, agencjach reklamowych, na stanowisku rzecznika prasowego oraz firmach zajmujących się copywritingiem. Moduł edytorski przygotowuje do pracy w wydawnictwach książkowych (tradycyjnych i cyfrowych) oraz prasie.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of studies: Polish philology, full-time programme as approved by the resolution of the UKSW Senate No.66/2015 of 22nd May 2015. The study plan and programme were defined by Resolution No. 51/2018 of the Council of the Faculty of Humanities of 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Filologia polska I rokECTSlectclkonlek_nowprsemliexam
Introduction to Historical Linguistics230zoc
Auxiliary Sciences230zoc
Latin and elements of ancient tradition230zal
Latin language with elements of the ancient tradition230e
History of Poland230zal
History of Poland230e
Introduction to Linguistics230e
Descriptive Grammar of Polish ( Phonetics and Phonology)230zoc
Poetics230zoc
Poetics230zoc
Ancient Tradition230zoc
History of Polish Literature (the Middle Ages, the Renaissance, the Baroque)230zoc
History of Polish Literature (the Middle Ages, the Renaissance, the Baroque)230zoc
Introduction to Philology230zoc
Culture and techniques of study 115zoc
Ethics130zoc
Old Polish Texts230zoc
Descriptive Grammar of Polish (Morphology)330e
Descriptive Grammar of Polish Language (Morphology)230zoc
Linguistic Culture (Lexical Correctness)30zoc
Literary Analysis330zoc
Biblical Tradition23030zoc
History of Polish Literature (the Middle Ages, the Renaissance, the Baroque)330e
History of Polish Literature (the Enlightenment)330e
History of Polish Literature (the Enlightenment)330zal
330zoc
560zoc
460zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:632705404560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Filologia polska II rokECTSlectclkonlek_nowprsemliexam
Intellectual property protection11515zoc
History of Philosophy230zoc
Descriptive Grammar of Polish (Inflection and Syntax)230e
Descriptive Grammar of Polish (Inflection and Syntax)230zoc
Historical Grammar of Polish (Phonetics)230zoc
Poetics230zoc
History of Polish Literature (the Romanticism)230zal
History of Polish Literature (the Romanticism)230zoc
History of Polish Literature (Contemporary Literature)330e
History of Polish Literature (Contemporary Literature)230zoc
History of Philosophy230e
BA Seminar330zal
Historical Grammar of Polish (Morphology)330e
Historical Grammar of Polish (Morphology)330zoc
Poetics230e
History of Polish Literature (the Romanticism)230 or 15e
History of Polish Literature (the Romanticism)230zoc
Masterpieces of World Literature330zoc
660zoc
Physical education060zal
15150zoc
Total:611953301656030

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/