Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Administration > Administration - full-time second-cycle studies

Administration - full-time second-cycle studies (WP-AD-N-2)

(in Polish: Administracja - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich w szeroko rozumianej administracji. Studiowanie na kierunku administracja przygotowuje przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może pełnić (po nabyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego) kierownicze funkcje w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w organach administracji publicznej, w instytucjach i podmiotach pozarządowych, a także w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w urzędach zajmującymi się stosun­kami międzynarodowymi i integracją europejską.

Na kierunku administracja (II stopnia) działają moduły prawa administracyjnego, prawno - informatyczny i administracja publiczna.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, ability and competence learning effects for Administration second degree studies were confirmed by University Senate 64/2013 resolution from May 21st 2013 changing the Senate 53/2012 resolution from May 24th 2012 on specifying Faculty of Law and Administration majors learning effects.
The plan of study and training program defined by Resolution No. 206/2016/2017 Council of the Faculty of Law and Administration of 27th June 2017 on the establishment of a study program in Administration full-time second degree studies.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
prosem - Proseminar
sem - Seminar
szk - Training
war - Workshops
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Administracja I rokECTSlectclprosemsemszkwarexam
Training in occupational safety and health protection*zal
Principles of Political System330e
Principles of Political System315zoc
Electronic public administration430e
Electronic public administration430zoc
Human Resource Management230e
Human Resource Management315zoc
Infrastructure and cyber security in public entities315zoc
The UN human rights protection system430e
Digital Economy430zoc
Substantive administrative law330e
Substantive administrative law330zoc
Electronic administrative procedure215e
Judicial-administrative proceedings115e
Judicial-administrative proceedings215zoc
Denominational Law230e
Denominational Law115zoc
Personal Data Protection Law330e
Personal Data Protection law330zoc
Social policy and social insurance schemes115e
Social policy and social insurance schemes115zoc
Proseminar415zoc
215zoc
215zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:6031518015

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Administracja II rokECTSlectclprosemsemszkwarexam
The substantive law of EU230e
EU substantive law215zoc
Legal Instruments of Development (Strategies, Plans, Programs, Projects)330e
Legal Instruments of Development (Strategies, Plans, Programs, Projects)115zoc
Industrial Property Law215e
215e
Public law of competition230e
315zoc
215e
215zoc
UKSW-PO-H-2530zoc
1460e
215zoc
215zoc
430zoc
430zoc
430zoc
415zoc
Total:60270606030

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/