Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia - studia II stopnia stacjonarne

Politologia - studia II stopnia stacjonarne (WS-PO-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Program studiów na kierunku politologiana UKSW zapewnia zdobicie wiedzy i umiejętnościdostosowanychdo wyzwań współczesnego rynku pracy, w tym umiejętności analitycznych, eksplanacyjnych i koncepualizacyjnych, w szczególności w zakresie związanym z dyscypliną studiów.

Towarzyszy temu wprowadzanie nowych metod kształcenia z szerokim zastosowaniem tutoringu, zajęć o charakterze projektowym wymagających pracy zespołowej, wreszcie wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zaawansowanego oprogramowania umożliwiających analizowanie zjawisk społecznych w niedostępny wcześniej sposób (big data).

W ramach kształcenia na II stopniu studiów studenci otrzymują zintegrowaną ścieżkę studiów z sekwencją przedmiotów umożliwiających rozwój kierunkowy.

Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:

  1. Europa Środkowo-Wschodnia
  2. Dyplomacja publiczna i analityka polityczna

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w strukturach publicznych i niepublicznych. Między innymi w administracji państwowej, samorządowej, mediach, instytucjach politycznych, think-tankach, ale także do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach politycznych, społecznych i gospodarczych. 

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Politologia studia II stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Politologia II rokECTSwykćwkonsemsem_mgrzal
Decydowanie polityczne330e
Psychologia polityki330e
Debata publiczna430zoc
Seminarium magisterskie - II rok5303030zoc
Komunikowanie polityczne315e
Etyka polityczna330e
Seminarium magisterskie - II rok83030zoc
Zajęcia w języku obcym z zakresu nauk o polityce i administracji 315zoc
Wykłady specjalizacyjne Politologia II st12760150zoc
Razem:59120901806060

1 - Do wyboru 1 z 3 modułów: Polityka w cyberprzestrzeni, Europa Środkowo-Wschodnia, Dyplomacja publiczna i analityka polityczna

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/