Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Canon Law > Canon Law: Canon civil specialization - part-time master studies

Canon Law: Canon civil specialization - part-time master studies (WK-KCZ-N-MGR)

(in Polish: Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne)
long-cycle programmes
part-time programmes, 5 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku prawo kanoniczne, realizowanego w trybie niestacjonarnym, jest zdobycie wiedzy w zakresie historii, źródeł prawa i prawa kanonicznego oraz znaczenia prawa dla społeczeństwa, państwa i Kościoła, pogłębionej wiedzy w zakresie obowiązującego prawa kanonicznego i z wybranych zagadnień szczegółowych dotyczących ustawodawstwa kościelnego oraz poszerzonej wiedzy o wybrane instytucje prawa obowiązującego w Polsce.

Na kierunku dostępna jest specjalizacja administracyjno-sądowa.

Po ukończeniu studiów absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika w zakresie administracji kościelnej i sądownictwa kościelnego (m.in. radca prawno-kanoniczny, pracownik administracyjny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat), jak również w instytucjach i organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawno-kanonicznej.

Osoby, które odbyły wcześniej studia teologiczne, mogą po uprzednim uznaniu im zdobytych osiągnięć i zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego, z 2 września 2002 roku, ukończyć niestacjonarne studia na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością administracyjno-sądową w ciągu trzech lat.

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym i realizowane są w czasie dwudniowych zjazdów, z których dwa odbywają się stacjonarnie, a trzy zdalnie na platformie MsTeams.  

Termin przyjmowania dokumentów: 7 czerwca-22 września (poniedziałęk-piątek), godz. 9:00-14:00, UKSW, ul. Dewajtis 5, pok. 54.

O PRZYJĘCIU NA STUDIA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Opłata za każdy rok studiów wynosi 3000 PLN.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the field of Canon Law approved by Resolution No. 50/2015 of the Senate of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw of 23.04.2015 on determining the learning outcomes for the field of canon law studies - uniform master's studies at the Faculty of Canon Law for students starting their studies from the 2015/2016 academic year.
The study program was determined by the Resolution of the Faculty Council No. 4.1. / V / 2015 of 12nd May 2015.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk_mon - Monographic lecture
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
pr - Practice
sem - Seminar
sem_mgr - MA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/