Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Nursing > Nursing - full-time first-cycle studies

Nursing - full-time first-cycle studies (WMCM-PG-N-1)

(in Polish: Pielęgniarstwo - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na Kierunku Pielęgniarstwo jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 • nauk podstawowych (biofizyki, biochemii, fizjologii, anatomii)
 • nauk przedklinicznych (genetyki, mikrobiologii, farmakologii, parazytologii, badań fizykalnych)
 • nauk behawioralnych i społecznych (etyki zawodu pielęgniarki, pedagogiki, psychologii, socjologii psychologii dziecięcej, komunikacji pielęgniarka-pacjent, , historii medycyny / podstawy filozofii, języka obcego nowożytnego w medycynie, badania naukowe w pielęgniarstwie, promocja zdrowia, seminarium dyplomowe, psychoonkologia, współpraca w zespołach opieki zdrowotnej)
 • przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, które pozwolą na zapoznanie się z poszczególnymi specjalizacjami medycznymi (podstawy pielęgniarstwa, zakażenia szpitalne, podstawy ratownictwa medycznego, dietetyka, radiologia, podstawowa opieka zdrowotna, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo- ginekologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, podstawy rehabilitacji, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna)
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (systemy informacji w ochronie zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, zdrowie publiczne, organizacja pracy pielęgniarki, prawo medyczne)

Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w działalności naukowej pracowników Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW w ramach kół naukowych oraz rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę podczas zajęć fakultatywnych organizowanych w obszarze chorób cywilizacyjnych, nowoczesnej diagnostyki medycznej oraz innowacyjnych i interdyscyplinarnych dziedzin medycyny.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:

 • szpitalach,
 • specjalistycznych przychodniach,
 • uczelniach medycznych,
 • instytucjach badawczych,
 • pracowniach laboratoryjnych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • organach administracji państwowej,
 • w innych jednostkach niewymienionych powyżej zgodnie z wykształceniem kierunkowym.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat pielęgniarstwa

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and post-graduate studies.

Teaching standards

Learning outcomes for the course Nursing, first-cycle studies approved by Resolution No. 16/2018 of the Senat UKSW on 22nd February 2018, as amended. The study program was established by Resolution No. 106/2018 of the Senat UKSW on 25th September 2018, as amended.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk2 - Lectures
cw2 - Classes
cl - Classes
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sk -
sem - Seminar
sem3 -
zp -
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Pielęgniarstwo I rokECTSlectwyk2cw2cllek_nowprsksemsem3zpexam
Anatomy330 or 354010e
Anatomy1.530zoc
Ethics of the nursing profession130 or 2010zoc
Ethics of the nursing profession115zoc
Fundamentals of nursing030 or 2010015 or 540zoc
Fundamentals of nursing4100zoc
Fundamentals of nursing0.515zoc
Fundamentals of nursing1.540zoc
Physical examination2203015 or 10e
Physical examination13030zoc
Biochemistry1.53010zoc
Biochemistry0.515zoc
Biochemistry and biophysics11510zoc
Pedagogics2301010e
Pedagogics0.515zoc
Psychology2301015zoc
Psychology0.520zoc
Sociology130 or 201010zoc
Sociology0.515zoc
Physiology345 or 402010e
Physiology115zoc
Communication with the patient115 or 30zoc
English language23030zoc
WMCM-PG-HRCZ
Hospital infections230 or 201010e
Hospital infections0.510zoc
Health promotion120101020e
Health promotion120zoc
Fundamentals of nursing1330 or 2010010 or 540e
WMCM-PG-PPG--ćw-2
Fundamentals of nursing1.540zoc
Public health230 or 2015 or 1010e
Public health0.515zoc
Genetics1.5151510zoc
Genetics15zoc
Parasitology11510zoc
Parasitology0.510zoc
Microbiology1.53010zoc
Microbiology0.510zoc
Basics of medical rescue11510zoc
Basics of medical rescue0.51515zoc
Dietetics230 or 2015 or 1010zoc
Dietetics0.515zoc
Primary healthcare1015 or 3010 or 2510120zoc
Primary healthcare260zoc
Research in nursing130 or 2010zoc
Radiology11510 or 15zoc
English language23030zoc
Physical education060
History of medicine1230zoc
The basics of Philosophy1230zoc
Primary Healthcare380zoc
Fundamentals of Nursing4120zoc
Total:89.52354569560200150235380

1 - Elective course 1 out of 2: History of Medicine or Fundamentals of Philosophy

(in Polish) Pielęgniarstwo II rokECTSlectwyk2cw2cllek_nowprsksemsem3zpexam
Physical examination20e
Fundamentals of nursing50zoc
Pharmacology330201010e
Pharmacology0.510zoc
Pharmacology120zoc
Primary healthcare11010zoc
Primary healthcare260zoc
Internal medicine and internist nursing030 or 2615 or 102060zoc
Internal medicine and internist nursing120zoc
Internal medicine and internist nursing260zoc
Pediatrics and pediatric nursing030 or 263015 or 102080zoc
Pediatrics and pediatric nursing0.520zoc
Pediatrics and pediatric nursing380zoc
Surgery and surgical nursing015 or 3015 or 1020 or 1560zoc
Surgery and surgical nursing0.520zoc
Surgery and surgical nursing260zoc
Information system in health care1.51015 or 1010zoc
Information system in health care0.515zoc
English language23030zoc
WMCM-PG-JM
Hospital infections230 or 201010e
Hospital infections0.510zoc
Basics of medical rescue11510zoc
Basics of medical rescue0.51515zoc
Internal medicine and internist nursing930 or 3415 or 102060e
Internal medicine and internist nursing120e
Internal medicine and internist nursing260zoc
Pediatrics and pediatric nursing1030 or 3430515 or 102080e
Pediatrics and pediatric nursing0.520e
Pediatrics and pediatric nursing3160 or 80zoc
Pediatrics and pediatric nursing05zoc
Surgery and surgical nursing715 or 015 or 1020 or 1560e
Surgery and surgical nursing0.520e
Surgery and surgical nursing260 or 120zoc
Nursing of long-term care330 or 2510 or 540e
Nursing of long-term care240zoc
Organization of the nurse's work1.515 or 101010zoc
Organization of the nurse's work0.510zoc
English language43030zoc
Facultative subject: Collaboration in healthcare teams13030zoc
WMCM-PG-sem-1
Physical education060
Surgery and surgical nursing6160zoc
Internal diseases and internal medicine nursing6160zoc
Pediatrics and pediatric nursing6160zoc
Nursing in long-term care240zoc
Total:91.5756015270605206028030800

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/