Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Education > Education - full-time first-cycle studies

Education - full-time first-cycle studies (WNP-PE-N-1)

(in Polish: Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Studia na kierunku pedagogika na UKSW to dobry wybór dla tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu wychowania, wspierać rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także pracować w zawodzie nauczyciela. 

Wykładowcy na kierunku pedagogika są tak doświadczonymi dydaktykami, jak i pasjonatami nauki, którzy chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem w przyjaznej atmosferze. Pod ich okiem studenci mogą zdobyć kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, umiejętności w zakresie profesjonalnej działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz stawiania diagnozy. 

Szeroki wachlarz specjalizacji na tym kierunku pozwala wybrać ścieżkę kształcenia dopasowaną do zainteresowań studenta. Program studiów, oparty na historii oraz filozofii myśli pedagogicznej, jest uzupełniony przedmiotami z dziedzin psychologii, edukacji i wychowania.

Na terenie UKSW mieści się nowoczesne przedszkole, nad którym Wydział sprawuje merytoryczną opiekę. Studenci mogą tam odbyć praktyki studenckie i nabyć kompetencje zawodowe niezbędne w dalszej pracy. 

 Moduły

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.

Wybór modułu deklaruje się podczas rejestracji w systemie IRK.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów licencjackich kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Doradztwo edukacyjno-zawodowe, jest przygotowany do pracy w charakterze doradcy zawodowego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz poza placówkami oświatowymi.

placówki doradztwa edukacyjno – zawodowego: 

 • doradca zawodowy w przedszkolu
 • doradca zawodowy w szkole podstawowej
 • doradca zawodowy w placówkach doradztwa zawodowego np.:
  • urzędy pracy
  • agencje pośrednictwa pracy
  • organizacje pozarządowe świadczące usługi doradcze
  • prywatne centra doradztwa zawodowego
  • prywatne agencje zatrudnienia
  • Ochotnicze Hufce Pracy
  • biura karier.

Absolwent studiów licencjackich kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, jest przygotowany do pracy w placówkach opieki oraz w placówkach resocjalizacyjnych.

placówki opiekuńczo – wychowawcze:

 • placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym
 • domy dziecka
 • świetlice szkolne
 • świetlice środowiskowe
 • ogniska TPD
 • bursy
 • internaty
 • fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

the possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, ability and competence learning outcomes for Pedagogy first degree studies were confirmed by University Senate 45/2013 resolution the 25th of April 2013 changing the Senate 39/2012 resolution the 26th April 2012 on specifying Faculty of Pedagogy majors learning effects.

Studies plan and learning programme have been specified in 77/2016/2017 Faculty of Pedagogy Council resolution the 31st of May 2017, regarding the approval of the study program of the Pedagogy in the 2017/2018 academic year.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
szk - Training
war - Workshops
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika I rokECTSlectclkonlekprsemszkwarexam
Training in occupational safety and health protection0zal
Library and information training0*zal
Culture and techniques of study 115zoc
Terms and Pedagogical Classification. Introduction to Pedagogics330e
History of Educational Thought330e
The History of Pedagogical Thought330zoc
115zoc
Philosophical foundations of pedagogy330e
Philosophical foundations of pedagogy215zoc
General Sociology330e
215zoc
330zoc
First aid215zoc
The ethics in the pedagogue's profession330e
The ethics in the pedagogue's profession215zoc
Information Technology and editing text330zoc
Theoretical bases of education330e
Theoretical bases of education215zoc
Psychology of human development330e
Psychology of human development230zoc
215zoc
330e
Biomedical basis of development and education330e
860
460
Total:64285195306060
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSlectclkonlekprsemszkwarexam
Intellectual property protection11515zoc
pedagogical research methodology230zoc
Special education330e
Special education230zoc
General didactics330e
General didactics215zoc
Social Psychology330e
Assistant internship450zoc
Social pedagogy330e
Psychology of education and upbringing330e
Psychology of eductaion115zoc
Statistics for educators230zoc
Teaching practice650zoc
Social pathology330e
215zoc
introduction to family knowledge215zoc
Methodology of care and educational work330zoc
330e
Pedagogy rehabilitation230zoc
Methodology of rehabilitation work 330e
Methodology of rehabilitation work 330zoc
230zoc
660
Physical education060
530zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:692702101206010030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=30h (1-2 sem.)

(in Polish) Pedagogika III rok specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSlectclkonlekprsemszkwarexam
Sociology of education/Education sociology (lecture)330e
Clinical Psychology215zoc
Clinical Psychology230e
Christian pedagogy230zoc
Caring pedagogy330e
Diploma internship550zoc
Don Bosco's preventive system of education230zoc
Care and educational projects230zoc
Penitentiary pedagogy230zoc
330zoc
Social Gerontology215zoc
Methodology of activities in the field of social prevention and addiction therapy230zoc
215zoc
Youth subcultures215zoc
1060e
860zoc
Total:5216530135506060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/