Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Safety in cyber economy > Safety in the digital economy - full-time second-cycle studies

Safety in the digital economy - full-time second-cycle studies (WP-BGC-N-2)

(in Polish: Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej jest wyposażenie absolwentów w kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych potrzebne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej.

Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o technologię.

Na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej działają moduły: informatyczny, e-administracja, e-usługi, społeczny, zarządzanie bezpieczeństwem, zabezpieczenie danych, e-finanse, e-badania naukowe, e-zdrowie, e-edukacja.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

Learning outcomes for the course Safety in cyber economy second cycle studies approved pursuant to the resolution 137/2019 of the UKSW's Senate on 27th June 2019. Programme of studies as defined by the Resolution number 137/2019 of the UKSW's Senate on 27th June 2019 .

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
war - Workshops
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej I rokECTSlectclkonsemwarexam
Intellectual property protection11515zoc
Digital Economy and Cyberspace215e
Data protection in computer networks and systems430e
Data protection in computer networks and systems430zoc
Protection of personal data and GDPR860e
Protection of personal data and GDPR86030zoc
Cybercrime430e
Basics of cryptology330e
Basics of cryptology330zoc
UKSW-PO-H-2530e
215zoc
116301575zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:60300603015105

1 - 1 subject to choose from each module: IT, e-administration part I, e-administration part II, e-services part I, e-services II and social

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II rokECTSlectclkonsemwarexam
National Cybersecurity System430e
Legal aspects of cloud computing 430zoc
Media in the Digital Economy215e
Media in the Digital Economy430zoc
Intellectual Property in the Digital Economy215e
Banking evolution: from traditional banking to open banking215e
The Consumer in the Digital Market215e
Organization and Management430e
Organization and Management215zoc
13210515105zoc
660e
Total:64225451560135

1 - 1 subject to choose from each module: security management, e-finance I, e-finance II, e-research, e-health, e-education and 2 subjects from the data security module

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/