Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym > Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia II stopnia

Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia II stopnia (WNHS-ZDK-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym II stopnia jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, poprzez poznanie jego aspektów prawnych, międzynarodowych i edukacyjno-promocyjnych. ZDK jest kierunkiem interdyscyplinarnym łączącym zagadnienia z zakresu archeologii, historii sztuki i nauk o kulturze.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w urzędach ochrony zabytków, muzeach, galeriach sztuki, instytucjach kultury, instytucjach badawczych, a także w NGO powiązanych z kulturą, sztuką czy zabytkami.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym studia II stopnia zatwierdzone uchwałą nr 64/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 z późniejszymi zmianami. Program studiów ustalono Uchwałą nr 64/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 roku z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym I rokECTSwykćwkonlekprsemzal
Wielkie cywilizacje pozaeuropejskie230e
Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów oraz ludzi230zoc
Historia ochrony przyrody i krajobrazu30e
Metody i techniki negocjacji230e
Nowoczesne metody dokumentacji zabytków ruchomych i nieruchomych33030zoc
Podstawy prawne ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska230zoc
Projektowanie i organizacja wystaw330zoc
Rynek dzieł sztuki230zoc
Socjologia społeczności lokalnych230zoc
Translatorium naukowych tekstów z zakresu dziedzictwa kulturowego330zoc
Etnografia Słowian230e
Komunikacja społeczna330zoc
Socjologia badania opinii publicznej330zoc
Praktyki II stopień zdk6120zoc
Seminarium magisterskie1630zoc
Wykłady monograficzne II stopień ZDK8120zoc
Język polski akademicki dla cudzoziemców660zoc
Razem:65270901806012030
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym II rokECTSwykćwkonlekprsemzal
Międzynarodowe aspekty zarządzania dziedzictwem kulturowym330zoc
Współczesne problemy myśli konserwatorskiej33030e
Wykłady monograficzne II stopień ZDK460zoc
Seminarium magisterskie3260zoc
Razem:42906060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/