Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia - profil praktyczny

Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia - profil praktyczny (WP-SM-P-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

--------------------------------------------

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Stosunki międzynarodowe studia I stopnia o profilu praktycznym zatwierdzone zostały Uchwałą nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r.
Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 123/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2017 roku zmieniającą uchwałę nr 186/2016/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Stosunki międzynarodowe I rokECTSwykćwkonlek_nowprsemzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Nauka o prawie i polityce30e
Współczesne ideologie polityczne15e
Współczesne ideologie polityczne30zoc
Wprowadzenie do nauki stosunków międzynarodowych30e
Wprowadzenie do nauki stosunków międzynarodowych15zoc
Systemy polityczne państw współczesnego świata860e
Systemy polityczne państw współczesnego świata30zoc
Historia stosunków międzynarodowych30e
Historia stosunków międzynarodowych30zoc
Techniki informacyjne w ramach stosunków międzynarodowych30zoc
Historia prawa narodów30e
Filozofia polityki30zoc
Wszystkie przedmioty językowe460
Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)560
Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych11290
Wykłady modułowe2860
Język polski akademicki3
Razem:384351351560

1 - Do wyboru 1 z 2 modułów: Korporacje transnarodowe,Organizacje międzynarodowe i służba zagraniczna

2 - Do wyboru 2 przedmioty semestralne z bloku prawa międzynarodowego publicznego i UE z listy - lista co roku aktualizowana

3 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Stosunki międzynarodowe III rokECTSwykćwkonlek_nowprsemzal
Praktyka studencka22504 lub 400zoc
Polska polityka zagraniczna30e
Polska polityka zagraniczna15zoc
Prawo dyplomatyczne i konsularne30e
Prawo dyplomatyczne i konsularne15zoc
Polityka gospodarcza30e
Stosunki zewnętrzne UE30zoc
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych30e
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych15zoc
Międzynarodowa Ochrona Środowiska30zoc
Spory i konflikty międzynarodowe30e
Spory i konflikty międzynarodowe30zoc
Międzynarodowe stosunki kulturalne30e
Stosunki międzynarodowe Stolicy Apostolskiej30e
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE30e
Ochrona własności intelektualnej30e
Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych430
Seminaria licencjackie - kierunek Stosunki międzynarodowe960
Razem:353607560

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/