Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka > Informatyka - studia II stopnia stacjonarne

Informatyka - studia II stopnia stacjonarne (WM-I-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku Informatyka - studia II stopnia jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających innowacyjne rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów związanych z wykonywaniem zawodu informatyka. Absolwent opanował w stopniu zaawansowanym ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych problemów informatyki, a w sposób szczegółowy zapoznał się z technikami przetwarzania równoległego i rozproszonego. Potrafi analizować złożoność obliczeniową algorytmów oraz stosować zaawansowane metody numeryczne. Potrafi zarządzać projektami informatycznymi i prowadzić komunikację w zespole programistycznym. Zaznajomił się też z zaawansowanymi technikami programowania logicznego i funkcyjnego. Absolwent, w zależności od obranej specjalizacji potrafi również wykorzystywać specjalistyczne techniki analizy i eksploracji danych, programowania sieciowego oraz systemów graficznych.

Na kierunku dostępne są modyłu/specjalizacje: Systemy Inteligentne, Cyberbezpieczeństwo.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w firmach informatycznych lub działach informatycznych przedsiębiorstw, bądź założyć własną, innowacyjną firmę. Podniesienie kompetencji na tym kierunku może również otworzyć ścieżkę awansu w takiej firmie, jeśli student pracował na danym stanowisku przed podjęciem studiów II stopnia. 

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku informatyka II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 55/2018 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2018 r. Plan studiów i program kształcenia określono w Uchwale 72/18 Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 19 czerwca 2018 r.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/