Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Administracja > Administracja - studia II stopnia stacjonarne

Administracja - studia II stopnia stacjonarne (WP-AD-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich w szeroko rozumianej administracji. Studiowanie na kierunku administracja przygotowuje przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może pełnić (po nabyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego) kierownicze funkcje w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w organach administracji publicznej, w instytucjach i podmiotach pozarządowych, a także w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w urzędach zajmującymi się stosun­kami międzynarodowymi i integracją europejską.

Na kierunku administracja (II stopnia) działają moduły prawa administracyjnego, prawno - informatyczny i administracja publiczna.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Administracja studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającą Uchwałę nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji.
Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą 206/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 27czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja studia stacjonarne II stopnia .

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
prosem - Proseminarium
sem - Seminarium
szk - Szkolenie
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Administracja I rokECTSwykćwprosemsemszkwarzal
WPIA - Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Zasady ustroju politycznego państwa330e
Zasady ustroju politycznego państwa315zoc
Elektroniczna administracja publiczna430e
Elektroniczna administracja publiczna430zoc
Zarządzanie zasobami ludzkimi230e
Zarządzanie zasobami ludzkimi315zoc
Infrastruktura i ochrona cyberbezpieczeństwa w podmiotach publicznych315zoc
Ochrona praw człowieka w systemie ONZ430e
Gospodarka cyfrowa430zoc
Prawo administracyjne - materialne330e
Prawo administracyjne - materialne330zoc
Elektroniczne postępowanie administracyjne215e
Postępowanie sądowo-administracyjne115e
Postępowanie sądowo-administracyjne215zoc
Prawo wyznaniowe230e
Prawo wyznaniowe115zoc
Prawo ochrony danych osobowych330e
Prawo ochrony danych osobowych330zoc
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych115e
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych115zoc
Proseminarium415zoc
Moduł prawo administracyjne I dla I roku II stopnia administracja stacjonarna215zoc
Moduł prawo administracyjne (II) dla I roku II stopnia administracja stacjonarna215zoc
Język polski akademicki1
Razem:6031518015

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Administracja II rokECTSwykćwprosemsemszkwarzal
Prawo materialne UE230e
Prawo materialne UE215zoc
Prawne instrumenty rozwoju (strategie, plany, programy, projekty)330e
Prawne instrumenty rozwoju (strategie, plany, programy, projekty)115zoc
Prawo własności przemysłowej215e
Infrastruktura informacji przestrzennej215e
Publiczne prawo konkurencji230e
Publiczne prawo konkurencji315zoc
Zarządzanie i audyt w administracji215e
Zarządzanie i audyt w administracji215zoc
UKSW-PO-H-2530zoc
Seminaria - dla II roku II stopnia Adm. Stacjonarnej (od 2009/10)1460e
Moduł prawo administracyjne III ( II rok, II stopień)215zoc
Moduł prawo administracyjne IV ( II rok, II stopień)215zoc
Moduł prawnoinformatyczny ( II rok, II stopień)430zoc
Moduł administracja publiczna I (II rok, II st.)430zoc
Moduł administracja publiczna II (II rok, II st.)430zoc
Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa415zoc
Razem:60270606030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/