Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Theology > Theology - part-time master studies

Theology - part-time master studies (WT-FW-N-MGR)

(in Polish: Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Warszawa)
long-cycle programmes
part-time programmes, 6 years
Language: Polish

Studenci podczas studiów są przygotowywani do podejmowania działalności naukowej i zawodowej związanej z teologią. Sześcioletnie studia magisterskie umożliwiają zdobycie rzetelnej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w instytucjach kościelnych i świeckich. Studenci uczestniczą w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach rozwijających umiejętność wykonywania różnorodnych zadań i rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy teologicznej.

Studenci zainteresowani pracą na stanowisku nauczyciela religii mogą uzyskać uprawnienia nauczycielskie oraz katechetyczne.

W toku studiów studenci realizują: przedmioty kierunkowe, lektorat, zajęcia wychowania fizycznego, konwersatorium w języku obcym nowożytnym, zajęcia z zakresu nauk społecznych.

Studenci obowiązkowo realizują w toku studiów praktyki zawodowe w instytucjach takich jak szkoły, ruchy formacyjne, domy rekolekcyjne, wydawnictwa, biblioteki, szpitale, hospicja.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

The graduate has a thorough knowledge of theology based on the Revelation and patristic sources; is familiar with the basics of the knowledge of humanities, especially philosophy and social sciences covering the canon of theological education . The graduate is prepared for pastoral work and to work in ecclesiastical and secular institutions and centers dealing with prevention and the provision of social, educational, and cultural services. After receiving the permission to teach religion the graduate is able to work in education as a teacher of religion, and in a parish as a catechist.

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and abilities for the field of Theology, master degree approved by Resolution No. 68/2015 of the Senate of the UKSW of 22nd May 2015. The plan of studies and the programme defined by Resolution No. 277-2014 / 2015 of the Council of the Theological Faculty of the UKSW of 28th September 2015.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
lek_now - Modern language classes
lek - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
sem - Seminar
e - examination
m - compound record
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Teologia I rokECTSlectcllek_nowleklek_stasemexam
English21530zoc
415e
Philosophy of Being415e
Philosophy of God415e
415e
415e
26zoc
36zoc
Latin315e
315zoc
Canon Law415e
Religious Studies315zoc
Introduction to Theology315zoc
Latin315zoc
1872zoc
Total:6413584153030
(in Polish) Teologia II rokECTSlectcllek_nowleklek_stasemexam
English31530zoc
415e
Philosophy of God415e
15e
415e
26zoc
36zoc
Latin315e
315zoc
Canon Law415e
Religious Studies315zoc
Introduction to Theology315zoc
Latin315zoc
1560zoc
Total:5412072153030
(in Polish) Teologia V rokECTSlectcllek_nowleklek_stasemexam
Characteristics of the movement Nouvelle theologie15zoc
Pastoral ministry of elders15zoc
15zoc
15zoc
Catholic Social Teaching315zoc
Pedagogy315zoc
Liturgical Year in the Catechesis315zoc
315zoc
Theology of Spirituality215m
Pastoral Theology315zoc
Theology means of social communication315zoc
215zoc
1872zoc
830zal
Total:4812013230
(in Polish) Teologia VI rokECTSlectcllek_nowleklek_stasemexam
Characteristics of the movement Nouvelle theologie15zoc
15zoc
Catholic Social Teaching315zoc
Liturgical Year in the Catechesis315zoc
Theology of Spirituality215m
Pastoral Theology315zoc
Theology means of social communication315zoc
1872zoc
2430zoc
Total:567510230

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/