Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Education > Education - part-time first-cycle studies

Education - part-time first-cycle studies (WNP-PEZ-N-1)

(in Polish: Pedagogika - studia I stopnia niestacjonarne)
first-cycle programmes
part-time programmes, 3 years
Language: Polish

Studia na kierunku pedagogika na UKSW to dobry wybór dla tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu wychowania, wspierać rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także pracować w zawodzie nauczyciela. 

Wykładowcy na kierunku pedagogika są tak doświadczonymi dydaktykami, jak i pasjonatami nauki, którzy chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem w przyjaznej atmosferze. Pod ich okiem studenci mogą zdobyć kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, umiejętności w zakresie profesjonalnej działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz stawiania diagnozy. 

Szeroki wachlarz specjalizacji na tym kierunku pozwala wybrać ścieżkę kształcenia dopasowaną do zainteresowań studenta. Program studiów, oparty na historii oraz filozofii myśli pedagogicznej, jest uzupełniony przedmiotami z dziedzin psychologii, edukacji i wychowania.

Na terenie UKSW mieści się nowoczesne przedszkole, nad którym Wydział sprawuje merytoryczną opiekę. Studenci mogą tam odbyć praktyki studenckie i nabyć kompetencje zawodowe niezbędne w dalszej pracy. 

Moduły

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.

Wybór modułu deklaruje się podczas rejestracji w systemie IRK.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów licencjackich kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Doradztwo edukacyjno-zawodowe, jest przygotowany do pracy w charakterze doradcy zawodowego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz poza placówkami oświatowymi.

placówki doradztwa edukacyjno – zawodowego: 

 • doradca zawodowy w przedszkolu
 • doradca zawodowy w szkole podstawowej
 • doradca zawodowy w placówkach doradztwa zawodowego np.:
  • urzędy pracy
  • agencje pośrednictwa pracy
  • organizacje pozarządowe świadczące usługi doradcze
  • prywatne centra doradztwa zawodowego
  • prywatne agencje zatrudnienia
  • Ochotnicze Hufce Pracy
  • biura karier.

Absolwent studiów licencjackich kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, jest przygotowany do pracy w placówkach opieki oraz w placówkach resocjalizacyjnych.

placówki opiekuńczo – wychowawcze:

 • placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym
 • domy dziecka
 • świetlice szkolne
 • świetlice środowiskowe
 • ogniska TPD
 • bursy
 • internaty
 • fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

the possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, ability and competence learning outcomes for Pedagogy first degree studies were confirmed by University Senate 45/2013 resolution the 25th of April 2013 changing the Senate 39/2012 resolution the 26th April 2012 on specifying Faculty of Pedagogy majors learning effects.
Studies plan and learning program have been specified in 77/2016/2017 Faculty of Pedagogy Council resolution the 31st of May 2017, regarding the approval of the study program of the Pedagogy in the 2017/2018 academic year.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
lek - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
war - Workshops
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSlectclkonlek_nowlekprsemwarexam
Intellectual property protection18zoc
English63015zoc
Methodology of pedagogical research215zoc
Special pedagogy315zoc
315e
Basis of general didactics - practical classes28zoc
315e
315e
8zoc
18zoc
Statistics for educators215zoc
315e
28zoc
28zoc
Methodology of care and educational work315zoc
315e
215zoc
315e
315zoc
Axiology in rehabilitation education and care and educational work215zoc
Assistant internship45050zoc
650zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:591211495315100

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=30h (1-2 sem.)

(in Polish) Pedagogika III rok Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającąECTSlectclkonlek_nowlekprsemwarexam
Developmental Psychology and Psychology of Personality415e
Developmental Psychology and Psychology of Personality315zoc
The Methodology of Educational Research with Elements of Statistics28zoc
Clinical Psychology315e
Care Pedagogy315e
Methodology of social and environmental education in classes I-III (practical classes)315zoc
Activating methods in kindergarten and school18zal
Polish language for teachers215zoc
The Methodology of Music Education in Kindergarten and in School18zoc
Methodology of Physical and Health Education in Preschool and School18zoc
Science and technology for teachers215zoc
Methodology of Art Education in Kindergarten and in School215zoc
Pedagogical diagnosis and prevention at school315zoc
Children's literature28zoc
Voice production28zoc
Therapy of writing and reading difficulties115zoc
Methodology of conducting technical and computer classes28zoc
Methodology of working with children with special educational needs in kindergarten and school315zoc
Therapy of learning difficulties in mathematics115zoc
Graduation exercises460zoc
830zoc
1230
Total:654510883603030

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/