Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Culture Studies > Cultural Studies - full-time first cycle studies

Cultural Studies - full-time first cycle studies (WH-KU-N-1)

(in Polish: Kulturoznawstwo - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time, 3 years
Language: Polish

 Celem kształcenia na kierunku kulturoznawstwo (I stopnia studiów stacjonarnych) jest:

 • przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do świadomej percepcji środowiska kulturowego.
 • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności niezbędnych do realizowania autorskich pomysłów i inicjatyw;
 • poszanowanie dla dziedzictwa kultury polskiej, europejskiej i światowej;
 • nastawienie na przedsiębiorczość i innowacyjność w sektorze kultury.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii);
 • teorii i historii kultury artystycznej;
 • nauki o komunikacji i mediach (analogowych i cyfrowych);
 • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i zarządzania instytucjami kultury.

Na kierunku dostępne są moduły:

 • Media w kulturze,
 • Zarządzanie kulturą,
 • Film i teatr,
 • Komunikacja w biznesie ,
 • Kolekcjonerstwo - rzeczoznawstwo - rynek sztuki.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze animatora i organizatora życia kulturalnego oraz menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, reklamowych i PR-owych.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of studies: Culture Studies, full-time programme as approved by the resolution of the UKSW Senate No.66/2015 of 22nd May 2015. The study plan and programme were defined by Resolution No. 53/2018 of the Council of the Faculty of Humanities of 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
kon2 - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Kulturoznawstwo rok 1ECTSlectclkonkon2lek_nowprsemliexam
Cultural Studies Workshop230zoc
Introduction to Cultural Studies230zoc
Introduction to Cultural Studies330e
Introduction to Sociology of Culture330e
Ancient tradition2.530zoc
Biblical Tradition2.530zoc
Culture and techniques of study 115zoc
Web content management systems115zoc
Cultural Institutions, Education, and Animation330e
Polish prescriptive linguistics1.530zoc
Literary Poetics - Intersemiotic Poetics230zoc
Latin in Cultural Contexts1.530e
History of Philosophy230zal
Polish prescriptive linguistics1.530zoc
Literary Poetics - Intersemiotic Poetics230zoc
Latin in Cultural Contexts1.530e
WH-KU-HistFil-W-L
History of Philosophy230zoc
Basics of Cultural Anthropology330e
Basics of Cultural Anthropology230zoc
History of Culture from the Middle Ages to the Enlightenment330e
History of Culture from the Middle Ages to the Enlightenment230zoc
Popular Culture - Theory and Practice330e
Introduction to Language Communication330e
Analysis and Interpretation of Culture Texts Part 1230zoc
Ethical Dilemmas of the Contemporary World230zoc
460zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:582704351560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Kulturoznawstwo rok 2ECTSlectclkonkon2lek_nowprsemliexam
Intellectual property protection115zoc
Contemporary concepts of culture and cultural studies230zoc
Comparative media analysis230zoc
History of a Film Art2.530e
History of a Film Art230zoc
Artistic culture - fine arts2.530e
Artistic culture - fine arts230zoc
Introduction to theatre studies230zoc
Introduction to musicology230zoc
Introduction to regional studies230zoc
History of Culture in the 20th century330e
History of culture of the 19th century230zoc
New Media Poetics230e
Language Culture Theories330e
Museums in Culture. Introduction to Museum Studies230zoc
Cultural axiology230zoc
Analysis and Interpretation of Culture Texts230zoc
BA Seminar330zal
Introduction to Interculturalism and Cultural Dialogue330zoc
660e
Physical education060
18180zoc
Total:662103601956030
(in Polish) Kulturoznawstwo rok 3ECTSlectclkonkon2lek_nowprsemliexam
Theories of Culture Texts 430e
Theories of Culture Texts 230zoc
History of culture of the 20th century and the recent times430e
History of culture of the 20th century and the recent times230zoc
BA Seminar330zal
Entrepreneurship in Culture330zoc
Grand Cultures of the World330zoc
BA Seminar430zal
Praktyki6120zoc
560e
660zoc
12120zoc
Total:541509018012060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/