Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > History > History - full-time first-cycle studies

History - full-time first-cycle studies (WNHS-HI-N-1)

(in Polish: Historia - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Historia

Celem kształcenia na kierunku Historia studia I stopnia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii Polski, a także dziejów powszechnych. Absolwent w trakcie studiów uzyska także gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie procesów historycznych zachodzących od starożytności do współczesności, nauk pomocniczych historii oraz warsztatu badawczego historyka. Będzie posiadał również podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii.

 W toku studiów studenci mogą zrealizować następujące moduły (specjalności): 
-dziedzictwo historyczne Polski i regionu, 
-moduł ogólnohistoryczny 
-moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Po studiach absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, a także w muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, jak również w administracji państwowej itp. Po odbyciu odpowiedniego kształcenia może także podjąć pracę jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w placówkach oświatowy.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
sem - Seminar
zp -
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Historia I rokECTSlectclkonleklek_stasemzpexam
230zoc
230zoc
History of the Middle East: antiquity and hellenism 230e
General History of Antiquity (Greece) - Lecture230e
General History of Antiquity (Greece) - Exercises330zoc
330 or 1zoc
Auxiliary Sciences of History - Heraldry, Phaleristics, Iconography, Legal Archeology, Costumology, Numismatics330zoc
The History of Philosophy230zoc
Latin Language1060e
Culture and techniques of study 115zoc
Ancient History (Rome)230e
Ancient History (Rome) - exercises330zoc
Medieval history of Poland230e
The medieval history of Poland - exercises330zoc
Medieval Europe230e
Medieval Europe - workshops330zoc
Auxiliary sciences of history - diplomatics, historical bibliology, historical geography, sphragistics, metrology, historical editing330zoc
Information technology23030zoc
460zoc
560zoc
430zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:63270150135606030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Historia II rokECTSlectclkonleklek_stasemzpexam
Medieval history of Poland230e
Medieval Europe230e
History of the Crusades330zoc
History of Poland in the early modern era460e
330zoc
Modern history of the world460e
Modern history of the world - exercises330zoc
Metodology of Scientific Work330zoc
General history of the 19th century460e
Latin language1060e
Intellectual property protection11515zoc
History of the 19th century /1789-1914/ -exercises330zoc
Proseminar330zoc
660e
Physical education060
230zoc
1660zoc
Total:59285270456060

1 - During the course of studies, students choose one of three modules: module 1: HISTORICAL HERITAGE OF POLAND AND THE REGION (20 ECTS); module 2: GENERAL HISTORICAL MODULE (20 ECTS); 3: The module of classes preparing for the teaching profession - HISTORY TEACHER (540h, 28 ECTS) and/or The module of classes preparing for the teaching profession - TEACHER: SOCIETY KNOWLEDGE as a SECOND subject (180h, 7 ECTS)

(in Polish) Historia III rokECTSlectclkonleklek_stasemzpexam
460e
History of Poland during the partitions330zoc
Introduction to economic history230zoc
460e
460e
The Recent History of Poland - exercises330zoc
330zoc
2560zoc
230zoc
11090zoc
Total:603309060

1 - During the course of studies, students choose one of three modules: module 1: HISTORICAL HERITAGE OF POLAND AND THE REGION (20 ECTS); module 2: GENERAL HISTORICAL MODULE (20 ECTS); 3: The module of classes preparing for the teaching profession - HISTORY TEACHER (540h, 28 ECTS) and/or The module of classes preparing for the teaching profession - TEACHER: SOCIETY KNOWLEDGE as a SECOND subject (180h, 7 ECTS)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/