Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > History > History - full-time first-cycle studies

History - full-time first-cycle studies (WNHS-HI-N-1)

(in Polish: Historia - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Historia

Celem kształcenia na kierunku Historia studia I stopnia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii Polski, a także dziejów powszechnych. Absolwent w trakcie studiów uzyska także gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie procesów historycznych zachodzących od starożytności do współczesności, nauk pomocniczych historii oraz warsztatu badawczego historyka. Będzie posiadał również podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii.

 W toku studiów studenci mogą zrealizować następujące moduły (specjalności): 
-dziedzictwo historyczne Polski i regionu, 
-moduł ogólnohistoryczny 
-moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Po studiach absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, a także w muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, jak również w administracji państwowej itp. Po odbyciu odpowiedniego kształcenia może także podjąć pracę jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w placówkach oświatowy.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
sem - Seminar
zp -
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Historia I rokECTSlectclkonleklek_stasemzpexam
230zoc
230zoc
History of the Middle East: antiquity and hellenism 230e
230e
330zoc
330zoc
Auxiliary Sciences of History - Heraldry, Phaleristics, Iconography, Legal Archeology, Costumology, Numismatics330zoc
The History of Philosophy230zoc
Latin Language1060e
Culture and techniques of study 115zoc
Ancient History (Rome)230e
Ancient History (Rome) - exercises330zoc
Medieval history of Poland230e
330zoc
Medieval Europe230e
Europe in the Middle Ages330zoc
Auxiliary sciences of history - diplomatics, historical bibliology, historical geography, sphragistics, metrology, historical editing330zoc
Information technology23030zoc
460zoc
560zoc
430zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:63270150165606030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Historia II rokECTSlectclkonleklek_stasemzpexam
Medieval history of Poland230e
Medieval Europe230e
History of the crusades330zoc
History of Poland in the early modern era460e
330zoc
Modern history of the world460e
330zoc
Metodology of Scientific Work330zoc
history of the 19th century460e
Latin language1060e
Intellectual property protection11515zoc
History of the 19th century /1789-1914/ -exercises330zoc
Proseminar330zoc
660e
Physical education060
230zoc
1660zoc
Total:59285270456060

1 - During the course of studies, students choose one of three modules: module 1: HISTORICAL HERITAGE OF POLAND AND THE REGION (20 ECTS); module 2: GENERAL HISTORICAL MODULE (20 ECTS); 3: The module of classes preparing for the teaching profession - HISTORY TEACHER (540h, 28 ECTS) and/or The module of classes preparing for the teaching profession - TEACHER: SOCIETY KNOWLEDGE as a SECOND subject (180h, 7 ECTS)

(in Polish) Historia III rokECTSlectclkonleklek_stasemzpexam
460e
330zoc
Introduction to economic history230zoc
460e
460e
The Recent History of Poland - exercises330zoc
330zoc
2560zoc
230zoc
11090zoc
Total:603309060

1 - During the course of studies, students choose one of three modules: module 1: HISTORICAL HERITAGE OF POLAND AND THE REGION (20 ECTS); module 2: GENERAL HISTORICAL MODULE (20 ECTS); 3: The module of classes preparing for the teaching profession - HISTORY TEACHER (540h, 28 ECTS) and/or The module of classes preparing for the teaching profession - TEACHER: SOCIETY KNOWLEDGE as a SECOND subject (180h, 7 ECTS)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/