Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Italian philology > Italian philology - full-time first-cycle studies

Italian philology - full-time first-cycle studies (WH-FW-N-1)

(in Polish: Filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku filologia włoska I stopnia jest zdobycie wiedzy z zakresu literatury włoskiej, historii i kultury Półwyspu Apenińskiego oraz nabycie kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka włoskiego od podstaw do poziomu C1.

Na kierunku dostępne są moduły do wyboru:

  • Turystyka kulturowa Włoch – umożliwia poznanie historii włoskiej kuchni, specjalistycznego słownictwa z zakresu sztuki i turystyki, zagadnień związanych ze współczesną sztuką włoską;
  • Włoskie artes – moduł poświęcony tematyce artystycznej w obszarze m.in. włoskiego kina, teatru, opery;
  • Edytorstwo dla italianistów – moduł przeznaczony dla osób zainteresowanych rynkiem książki, przekładami literatury włoskiej, obejmujący praktyczne zajęcia z redagowania tekstów oraz przybliżający edytorstwo literatury włoskiej różnych epok.

W trakcie studiów na filologii włoskiej można skorzystać z bogatej oferty uczelni partnerskich we Włoszech w ramach programu Erasmus+.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę m.in. w instytucjach kultury, w mediach, w redakcjach, wydawnictwach, szkołach językowych, międzynarodowych korporacjach, w których wykorzystuje się język włoski, we włoskich i polskich włoskich instytucjach państwowych – ambasadach, konsulatach.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and post-graduate studies.

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Italian philology first-cycle programme, were approved by the University Senate Resolution No. 65/2019 of the UKSW Senate on 25th April 2019 as amended by Resolution No. 190/2019 on 26th September 2019. Programme of studies as defined by the Resolution No. 65/2019 of the UKSW Senate on 25th April 2019 as amended by Resolution No. 190/2019 on 26th September 2019.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
cw3 - Classes
cw4 -
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Filologia włoska I rokECTSlectclcw3cw4konlek_nowsemliexam
Practical Italian Language Acquisition - Grammar, Pragmatics 460zal
Practical Italian Language Acquisition - Vocabulary130zal
Practical Italian Language Acquisition - Listening and Conversation 130e
Italian pronunciation and phonetics330zoc
Introduction to Literary Studies330e
Cultural Geography of Italy330zoc
Medieval Italy330e
Introduction to Linguistic Studies330e
Literary Analysis: Duecento and Trecento33030e
Language Culture1.530zal
Polish prescriptive linguistic1.530zoc
Culture and techniques of study 115zoc
Practical Italian Language Acquisition - Grammar, Pragmatics36060e
Practical Italian Language Acquisition - Vocabulary130zoc
Practical Italian Language Acquisition - Listening and Conversation 230zoc
Practical Italian Language Acquisition - Written Statements Year 123030zoc
WH-F-FWI-1-EGZ
Descriptive Grammar of Italian I230e
Descriptive Italian Grammar Year 1230zoc
Latin I230zoc
Ethical Dilemmas of the Contemporary World230zoc
Introduction to Philology230zoc
Literary Analysis: Quattrocento and Cinquecento330e
560zoc
460zoc
660zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:64210390306025560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Filologia włoska II rokECTSlectclcw3cw4konlek_nowsemliexam
Practical Italian Language Acquisition - Grammar, Pragmatics 360zoc
Practical Italian Language Acquisition - Vocabulary130zoc
Practical Italian Language Acquisition - Listening and Conversation 130zal
Practical Italian Language Acquisition: Written Statements Year 2230zal
Descriptive Grammar of Italian II230e
Descriptive Italian Grammar 230zoc
Italian-Polish Cultural Relationships230zoc
Introduction to Italian Art History230e
Literary Analysis: Seicento and Settecento230zoc
Modern Italian History230e
Latin II230e
Practical Stylistics230zoc
Practical Italian Language Acquisition - Grammar, Pragmatics 330 or 60e
Practical Italian Language Acquisition - Listening and Conversation 130e
WH-F-FWI-2-EGZ
Intellectual property protection11515zoc
Literary Analysis: Ottocento230zoc
History of Philosophy230zal
WH-KU-HistFil-W-L
BA Seminar330zal
660zoc
Physical education060zal
Przedmioty specjalizacyjne dla filologii włoskiej93060zoc
660zoc
Total:561653601956030

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/