Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Polish Philology > Polish Philology - full-time second-cycle studies

Polish Philology - full-time second-cycle studies (WH-FP-N-2)

(in Polish: Filologia Polska - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time, 2 years
Language: Polish

Filologia polska II stopnia to studia magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym. Celem kształcenia na kierunku jest zdobycie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz przygotowanie do wykonywania różnych zawodów. W ofercie naszego kierunku znaleźć bowiem można – obok specjalizacji nauczycielskiej – moduły, których realizacja w procesie kształcenia daje zespół określonych, cenionych na rynku pracy, umiejętności. Są to: Nauczanie języka polskiego jako obcego, Komunikacja Językowa: media, reklama, PR oraz Edytorstwo. Po zrealizowaniu specjalizacji nauczycielskiej na drugim stopniu absolwent zdobywa pełne kwalifikacje nauczycielskie i może pracę jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego pozwala na pracę w charakterze lektora języka polskiego jako obcego. Umiejętności zdobyte na module komunikacyjnym pozwolą na podjęcie pracy w mediach, agencjach reklamowych, na stanowisku rzecznika prasowego oraz firmach zajmujących się copywritingiem. Moduł edytorski przygotowuje do pracy w wydawnictwach książkowych (tradycyjnych i cyfrowych) orazprasie.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Polish philology second-cycle programme, were approved by the University Senate Resolution No. 160/2019 of the UKSW Senate on 27th June 2019. Programme of studies as defined by the Resolution No. 160/2019 of the UKSW Senate on 27th June 2019.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Filologia polska I rokECTSlectclkonsemexam
Methodology of Linguistic Studies part 1330zoc
Methodology of Linguistic Studies II330zoc
History of Polish Language230zoc
History of Polish Language2.530e
Dialectology330zoc
Methodology of Literary Studies330zal
Methodology of Literary Studies330e
Translation Workshop330zoc
Translation Workshop330zoc
History of the 20th and 21st Century Polish Drama230zoc
History of the 20th and 21st Century Polish Drama30zoc
Interpersonal and Media Communication230zoc
Introduction to Literary Aesthetics330zoc
History of Polish Literature 1945-1989 - exercises430zoc
Selected Problems of Language Correctness230zoc
MA Seminar530zoc
MA Seminar530zal
11260zoc
1
15120zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:75.51204506060

1 - The student chooses 1 of 2 blocks: Common literature or Introduction to tradition (12 ects, kon = 60)

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Filologia polska II rokECTSlectclkonsemexam
Introduction to Contemporary Literature (History of the 20th and 21st Century Polish Literature)330e
Introduction to Contemporary Literature (History of the 20th and 21st Century Polish Literature)230zoc
Literary Criticism 23030zoc
MA Seminar930zal
MA Seminar930zal
1560zoc
15120zoc
1260zoc
Total:57901809060

1 - The student may also pursue the subject during the first year

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/