Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Philosophy > Philosophy - full-time second cycle studies

Philosophy - full-time second cycle studies (WF-FI-N-2)

(in Polish: Filozofia - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Filozofia

Celem kształcenia na kierunku „Filozofia” jest zdobycie wiedzy z zakresu filozofii, jej historii, dyscyplin i poruszanych zagadnień. Absolwent studiów z filozofii nie tylko potrafi krytycznie odnosić się do otaczającej rzeczywistości, ale także rozumieć w sposób wieloaspektowy i nieuprzedzony problemy, które wiążą się z kondycją współczesnego człowieka. Wiedza zdobyta na studiach z filozofii ze względu na swój uniwersalny i wielowymiarowy charakter może zostać zastosowana w wielu obszarach i stanowi cenną podstawę dla nabywania kolejnych kompetencji. Absolwent jest w stanie analizować i oceniać wybrane zjawiska społeczne i kulturowe. Studiujący filozofię mają unikatową szanse zapoznania się zarówno z podstawowymi dyscyplinami filozoficznymi (historia filozofii, filozofia przyrody, filozofia religii, epistemologia, etyka, logika itd.) jak i rozwinąć swoje zainteresowania na zajęciach poświęconych wybranym zagadnieniom zarówno z zakresu historii filozofii jak i filozofii współczesnej.

Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębienie wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas studiów pierwszego stopnia. Są one również oferowane dla tych studentów, którzy ukończyli studia licencjackie z innych kierunków (dzięki specjalnej grupie przedmiotów propedeutycznych). Elastyczny program studiów oraz możliwość indywidualnego dobierania zajęć, pozwala na studiowanie filozofii także jako drugiego kierunku studiów, bardzo dobrze uzupełniając studia zarówno z kierunków humanistyczny czy społecznych, jak i przyrodniczo-formalnych. W trakcie swoich studiów studenci realizują praktyki kierunkowe, które pozwalają na rozwinięcie wybranych umiejętności i kompetencje.

Studia na kierunku filozofia umożliwiają także zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. Kierunek oferuje ścieżkę studiów dla studentów szczególnie uzdolnionych, a także studia z filozofii po angielsku. Studenci mogą korzystać z oferty programu MOST oraz ERASMUS (studia i praktyki zagraniczne) oraz uczęszczać na wykłady profesorów zapraszanych z wielu uniwersytetów zarówno europejskich jak i amerykańskich. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie, reklamie, mediach, instytucjach publicznych albo kontynuować pracę naukową.

Specjalizacje:

Student może wyspecjalizować się w podstawowych dyscyplinach filozofii, dokonując wyboru przedmiotów oferowanych przez poszczególne katedry (Etyki, Teorii Poznania, Logiki i metodologii nauk, Filozofii przyrody, Metafizyki, Filozofii kultury i religii oraz Historii filozofii).

Studia na kierunku filozofia pozwalają również na zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. Istnieje także specjalny moduł dający uprawienie do nauczania etyki i filozofii, który umożliwia uznanie dotychczasowych kwalifikacji pedagogicznych w ramach realizowanych studiów

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu na kierunku filozofia na UKSW można pracować m.in. w:  

  • instytucjach oczekujących umiejętności związanych z logicznym myśleniem, podejmowaniem wyzwań, samodzielnością, zaangażowaniem i kreatywnością,
  • instytucjach badawczych i naukowych, 
  • szkołach jako nauczyciel/ka etyki i/lub filozofii, 
  • mediach, 
  • wydawnictwach i reklamie,
  • instytucjach finansowych i urzędach administracji publicznej.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

earning outcomes for the course Philosophy second cycle approved pursuant to the resolution 49/2015 of the UKSW's Senate on 23.04.2015. The curriculum and program of education defined by Resolution No.1-3/5/2017 of the Council of the Christian Philosophy Faculty of 11.05.2017 on the approval of the study program in the field of philosophy, full-time second-cycle studies.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought - 1st yearECTSlectclkonsemexam
1103030e
2103030e
31260e
444zoc
5430zoc
61260zoc
7860zoc
863030zoc
Total:661509430120

1 - Specific topics will be proposed every year/semester

2 - Specific topics will be proposed every year/semester

3 - Two different monographic lectures

4 - Activities involving visits to various cultural centers (museums, exhibitions, monuments, etc.)

5 - Reading, analysis and discussion of selected philosophical texts

6 - Seminar on a proposed topic

7 - Master’s degree seminar

8 - Other subjects to choose from general lectures/classes offered at university - 1st or 2nd year of study

(in Polish) Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought - 2nd yearECTSlectclkonsemexam
11260e
2430zoc
3430zoc
4864zoc
MA paper individual preparation and MA exam26e
563030zoc
Total:6090603064

1 - Two different monographic lectures

2 - Activities involving visits to various cultural centers (museums, exhibitions, monuments, etc.)

3 - Reading, analysis and discussion of selected philosophical texts

4 - Master’s degree seminar + 4 hours of individual consultations before MA exam

5 - Other subjects to choose from general lectures/classes offered at university - 1st or 2nd year of study

(in Polish) Etyka więzi międzyludzkich II stopień I rokECTSlectclkonsemexam
Ethics of Social Life 153030e
Ethics of Social Life 253030e
Contemporary Trends of the Philosophy of Law 1e
Contemporary Trends in Philosophy of Law 2e
16120
690
16120
Total:4818060210
(in Polish) Etyka więzi międzyludzkich II stopień II rokECTSlectclkonsemexam
660
890
430
20150
Total:3824090
(in Polish) Filozofia kultury, religii i polityki II stopień I rokECTSlectclkonsemexam
Philosophy of Politics 153030e
Philosophy of Politics 253030e
Philosophical Reasons of Modern Atheism 130e
Philosophical Reasons of Modern Atheism 230e
16120
1290
16120
Total:5424060210
(in Polish) Filozofia kultury, religii i polityki II stopień II rokECTSlectclkonsemexam
660
860
430
20150
Total:3824060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/