Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Philosophy > Philosophy - full-time second cycle studies

Philosophy - full-time second cycle studies (WF-FI-N-2)

(in Polish: Filozofia - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Filozofia

Celem kształcenia na kierunku „Filozofia” jest zdobycie wiedzy z zakresu filozofii, jej historii, dyscyplin i poruszanych zagadnień. Absolwenci i absolwentki studiów z filozofii nie tylko potrafi krytycznie odnosić się do otaczającej rzeczywistości, ale także rozumieć w sposób wieloaspektowy i nieuprzedzony problemy, które wiążą się z kondycją współczesnego człowieka oraz świata. Wiedza zdobyta na studiach z filozofii ze względu na swój uniwersalny i wielowymiarowy charakter może zostać zastosowana w wielu obszarach i stanowi cenną podstawę dla nabywania kolejnych kompetencji. Absolwenci i absolwentki umieją analizować oraz oceniać wybrane zjawiska społeczne i kulturowe. Studiujący filozofię mają unikatową szanse zapoznania się zarówno z podstawowymi dyscyplinami filozoficznymi (historia filozofii, filozofia przyrody, filozofia religii, epistemologia, etyka, logika itd.) jak i rozwinięcia swoich zainteresowań na zajęciach poświęconych wybranym zagadnieniom zarówno z zakresu historii filozofii jak i filozofii współczesnej.

Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębienie wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas studiów pierwszego stopnia. Są one również oferowane dla tych studentów oraz studentek, którzy ukończyli studia licencjackie z innych kierunków (dzięki specjalnej grupie przedmiotów propedeutycznych). Elastyczny program studiów oraz możliwość indywidualnego dobierania zajęć, pozwala na studiowanie filozofii także jako drugiego kierunku studiów, bardzo dobrze uzupełniając studia zarówno z kierunków humanistyczny czy społecznych, jak i przyrodniczo-formalnych. W trakcie swoich studiów studenci oraz studentki realizują praktyki kierunkowe, które pozwalają na rozwinięcie wybranych umiejętności i kompetencje.

Specjalizacje:

Studenci i studentki mogą wyspecjalizować się w podstawowych dyscyplinach filozofii, dokonując wyboru przedmiotów oferowanych przez poszczególne katedry (Etyki, Teorii Poznania i kognitywistyki, Logiki i metodologii nauk, Filozofii przyrody, Metafizyki, Filozofii kultury i religii oraz Historii filozofii).

Kierunek oferuje dodatkowo ścieżkę studiów dla studentów i studentek szczególnie uzdolnionych, a także zajęcia po angielsku. Studenci oraz studentki mogą korzystać z oferty programu MOST oraz ERASMUS (studia i praktyki zagraniczne), a także uczęszczać na wykłady profesorów zapraszanych z wielu uniwersytetów zarówno europejskich jak i amerykańskich.

Studia na kierunku filozofia pozwalają również na zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. Istnieje także specjalny moduł dający uprawienie do nauczania etyki i filozofii, który umożliwia uznanie dotychczasowych kwalifikacji pedagogicznych w ramach realizowanych studiów.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu na kierunku Filozofia na UKSW można pracować m.in. w:   

  • instytucjach oczekujących umiejętności związanych z logicznym myśleniem, podejmowaniem wyzwań, samodzielnością, zaangażowaniem i kreatywnością,
  • instytucjach badawczych i naukowych, 
  • szkołach jako nauczyciel/ka etyki i/lub filozofii, 
  • mediach, 
  • wydawnictwach i reklamie,
  • instytucjach finansowych i urzędach administracji publicznej,
  • agencjach PR,
  • konsultingu i doradztwie.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

earning outcomes for the course Philosophy second cycle approved pursuant to the resolution 49/2015 of the UKSW's Senate on 23.04.2015. The curriculum and program of education defined by Resolution No.1-3/5/2017 of the Council of the Christian Philosophy Faculty of 11.05.2017 on the approval of the study program in the field of philosophy, full-time second-cycle studies.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Filozofia II stopień I rokECTSlectclkonprsemexam
Mentoring 115zoc
12120e
8120zoc
860zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:29120120560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Filozofia II stopień II rokECTSlectclkonprsemexam
15zoc
15zoc
Apprenticeships 1130zoc
Apprenticeships 2130zoc
15150e
1260zoc
860zoc
1290zoc
1660e
660zoc
Total:73270150106060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/