Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Philology > Philology: Classical Philology specialty full-time first-cycle studies

Philology: Classical Philology specialty full-time first-cycle studies (WH-FP-FK-N-1)

(in Polish: Filologia: specjalność Filologia klasyczna - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time, 3 years
Language: Polish

Studia z zakresu Filologii klasycznej I stopnia obejmują  naukę: języka łacińskiego i starogreckiego od podstaw, historii literatury łacińskiej i greckiej, historii starożytnej Grecji i Rzymu, historii filozofii, mitologii, metryki, krytyki tekstu, teorii przekładu i jeszcze wielu innych kultury antycznej i jej recepcji.

Studenci realizują na studiach I stopnia  jeden z modułów do wyboru:

  • starożytność: filozofia-religia-nauka;
  • komunikacja językowa, media, reklama, pr.

Słuchacze mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na innych polskich i zagranicznych uczelniach – w ramach programów MOST i ERASMUS

Studia przygotowują  do pracy w placówkach badawczych, do pracy tłumacza, pracy w instytucjach kultury, archiwach, firmach reklamowych, a także do innych zawodów wymagających wyczucia językowego i sprawnego pióra (dziennikarstwo, reklama, redagowanie i tłumaczenia tekstów itp.), czy znajomości świata antycznego. Studia filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of philology ( classical philology specialty first-cycle full-time programme) approved by Resolution No. 66/2015 of the UKSW Senate of 22nd May 2015. The study plan and curriculum were defined by Resolution No. 52/2018 of the Faculty of Humanities Council of 14th May 2018

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Filologia: specjalność Filologia klasyczna - I rokECTSlectclkonlek_nowprsemsemliexam
Practical Latin Language Acquisition460zoc
Practical Greek Language Acquisition460zoc
History of Greek Literature I (Archaic Period)330e
Classical Philology: Researcher's Workshop230zoc
Elements of Ancient Culture230zoc
Logic230zoc
Introduction to Literary Studies330zoc
330zoc
230zoc
Practical Latin Language Acquisition460zoc
Practical Greek Language Acquisition460zoc
Elements of Ancient Culture230e
Descriptive Grammar of Latin330zoc
History of Latin Literature I (The Roman Republic Period)330e
History of Greek Literature II (Classical Period)330e
Culture and techniques of study 115zoc
Ethics230zoc
History of Philosophy I230e
Greco-Roman Mythology230zoc
460zoc
560zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:6030030013560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Filologia: specjalność Filologia klasyczna - II rokECTSlectclkonlek_nowprsemsemliexam
Practical Latin Language Acquisition460zoc
Practical Greek Language Acquisition460zoc
Descriptive Grammar of Latin230zoc
Descriptive Grammar of Greek230zal
History of Greek Literature III (Hellenistic Period)230 or 15e
History of Latin Literature II (The Augustan Period)330 or 15e
History of Ancient Philosophy II230 or 15e
Ancient History I230zoc
Practical Latin Language Acquisition460zoc
Practical Greek Language Acquisition460zoc
Descriptive Grammar of Latin230e
Descriptive Grammar of Greek230e
Ancient History I230e
History of Greek Literature IV (The Roman Empire Period)230e
History of Latin Literature III (The Roman Empire Period)230e
Intellectual property protection115zoc
BA Seminar330zoc
660zoc
Physical education060zal
990zoc
360zoc
Total:612253001806030
(in Polish) Filologia: specjalność Filologia klasyczna - III rokECTSlectclkonlek_nowprsemsemliexam
Practical Latin Language Acquisition360zal
Practical Latin Language Acquisition430e
Practical Greek Language Acquisition360zal
Practical Greek Language Acquisition430e
History of Latin Literature IV (Medieval Period)230 or 15e
Ancient History II230 or 15e
Introduction to Palaeography230zoc
Introduction to Prosody215zoc
Medieval Philology33030zoc
Translation Workshop - Latin230zoc
Translation Workshop - Greek23030zoc
BA Seminar430zal
BA Seminar530zoc
1090zoc
660zoc
Student internship6120zal
Total:6031521012060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/