Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Biology > Biology - full-time second-cycle studies

Biology - full-time second-cycle studies (WB-BI-N-2)

(in Polish: Biologia - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku biologia jest zdobycie poszerzonej wiedzy z zakresu dyscyplin biologicznych. Absolwent, po wybraniu ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" nabędzie poszerzoną wiedzę na temat biologii środowiskowej, zagadnień związanych z bioróżnorodnością i zastosowań badań molekularnych w biologii środowiskowej. Po wyborze ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" absolwent pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu biologii człowieka, w tym biodemografii, genetyki populacyjnej, metod badań człowieka żywego i materiałów kostnych.

Na kierunku dostępne są specjalizacje: biologia środowiskowa i molekularna oraz biologia człowieka.

Po ukończeniu studiów absolwent ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" może podjąć pracę w instytutach naukowo‐badawczych i uczelniach wyższych, urzędach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, narodowym oraz wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, generalnej oraz regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, parkach narodowych i parkach krajobrazowych, firmach zajmujących się oceną oddziaływań przemysłu i inwestycji na środowisko przyrodnicze, firmach wykonujących waloryzacje przyrodnicze terenów przeznaczonych pod inwestycje, firmach świadczących usługi z zakresu monitoringu środowiska, instytucjach i firmach zajmujących się zielenią miejską, a także laboratoriach środowiskowych.

Absolwent ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" może podjąć pracę w placówkach wzornictwa przemysłowego, jako specjalista w antropometrii przemysłowej, w placówkach zdrowia publicznego, żywności i żywienia oraz służby zdrowia, w laboratoriach policyjnych i pracowniach kryminalistycznych, w instytucjach zajmujących się wychowaniem fizycznym i sportem, jako specjalista w zakresie antropometrii sportowej, w muzeach archeologicznych badając szczątki kostne.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the second level studies in Biology as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 94/2015 on 25th June 2015. Studies plan program was approved by Resolution of the Council of the Faculty of Biology and Environmental Scienes of UKSW No. 37/2018 on 4th June 2018 as amended.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
lab - Laboratory
pm - MA Seminar
sem - Seminar
e - examination
kol - final test
zoc - graded credit
(in Polish) Biologia człowieka I rokECTSlectcllabpmsemexam
Statistical methods in biology I230zoc
Bioethics230e
Planning and financing of research215zoc
Life strategies of organisms115e
Life strategies of organisms215zoc
Biomedical basis for development and education115e
Biomedical basis for development and education215zoc
English language for biologists - advanced level330zoc
Neurophysiology230e
Neurophysiology33030zoc
Dyploma seminar I430zoc
Methods of research osteological46060zoc
Anthropological and molecular methods in forensic examinations33030zoc
Research methods of living human215kol
Research methods of living human215 or 30zoc
Human genetics230e
Human genetics330zoc
Population human genetics230e
Population human genetics430zoc
Biodemography230e
Biodemography330zoc
63030zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:5722534512030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Biologia człowieka II rokECTSlectcllabpmsemexam
Statistical methods in biology II330zoc
Geology230e
Geology330zoc
Dyploma seminar II730zoc
Dyploma work I9120120zoc
Dyploma seminar III930zoc
Dyploma work II15120120zoc
1560zoc
94545zoc
Total:62135105240300

1 - The student chooses 2 subjects for a total of min. 5 ects from the group of humanities or social studies

Environmental and Molecular Biology first yearECTSlectcllabpmsemexam
Statistical methods in biology I230zoc
Bioethics230e
Planning and financing of research215zoc
Life strategies of organisms115e
Life strategies of organisms215zoc
Biomedical basis for development and education115e
Biomedical basis for development and education215zoc
English language for biologists - advanced level330zoc
Neurophysiology230e
Neurophysiology330zoc
Dyploma seminar I430zoc
Molecular biology in the judiciary115e
Molecular biology in the judiciary330zoc
Environmental microbiology115e
Environmental microbiology445zoc
Hydrobiology215e
Hydrobiology33030zoc
Ecology of the landscape215zoc
Ecology of the landscape215zoc
Ecology of the wetland areas230e
Ecology of the wetland areas230zoc
Biological invasions215zoc
Biological invasions215 or 30zoc
Molecular methods in ecology and microbiology115e
Molecular methods in ecology and microbiology215zoc
63030zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:5924025510530

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Environmental and Molecular Biology second yearECTSlectcllabpmsemexam
Statistical methods in biology II330zoc
Geology230e
Geology330zoc
Dyploma seminar II730zoc
Dyploma work I9120120zoc
Dyploma seminar III930zoc
Dyploma work II15120120zoc
1560zoc
94545zoc
Total:62135105240300

1 - The student chooses 2 subjects for a total of min. 5 ects from the group of humanities or social studies

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/