Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Administration > Administration - part-time second-cycle studies

Administration - part-time second-cycle studies (WP-ADZ-N-2)

(in Polish: Administracja - studia II stopnia niestacjonarne)
second-cycle programmes
part-time programmes, 2 years
Language: Polish

Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich w szeroko rozumianej administracji. Studiowanie na kierunku administracja przygotowuje przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może pełnić (po nabyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego) kierownicze funkcje w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w organach administracji publicznej, w instytucjach i podmiotach pozarządowych, a także w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w urzędach zajmującymi się stosun­kami międzynarodowymi i integracją europejską.

Na kierunku administracja (II stopnia) działają moduły prawa administracyjnego, prawno - informatyczny i administracja publiczna.

Przyjmowanie dokumentów w godz. 10.00 - 12.00:

19 czerwca

22 czerwca

30 czerwca

3 lipca

6 lipca

10 lipca

13 lipca

17 lipca

20 lipca

24 lipca

27 lipca

31 lipca

3 sierpnia

7 sierpnia

10 sierpnia

17 sierpnia

21 sierpnia

24 sierpnia

28 sierpnia

31 sierpnia

4 września

11 września

18 września

25 września

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanatach poszczególnych kierunków.

Adres:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 17, I piętro.

Dziekanat niestacjonarnych studiów administracji - pokój 1717a

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, ability and competence learning effects for Administration second degree studies were confirmed by Resolution No. 69/2015 of the Senate of the UKSW on 22nd May 2015 on determining the effects of education for the fields of study at the Faculty of Law and Administration for students starting their studies from the academic year 2015/2016 r. The study plan and curriculum were defined by Resolution No. 208/2016/2017 of the Council of the Faculty of Law and Administration of the UKSW on 27th June 2017 on the establishment of the study program in the field of Administration second-cycle part-time studies.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
prosem - Proseminar
sem - Seminar
szk - Training
war - Workshops
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Administracja I rokECTSlectclprosemsemszkwarexam
Training in occupational safety and health protection*zal
Principles of Political System316e
Principles of Political System38zoc
Electronic public administration416e
Electronic public administration416zoc
Human Resource Management216e
Human Resource Management48zoc
Infrastructure and cyber security in public entities216 or 8zoc
The UN human rights protection system416e
Digital Economy416zoc
Substantive administrative law316 or 24e
Substantive administrative law316zoc
Electronic administrative procedure216e
Judicial-administrative proceedings116e
Judicial-administrative proceedings28zoc
Denominational Law216e
Denominational Law18zoc
Data protection law316 or 24e
Data protection law316zoc
Social policy and social insurance schemes116e
Social policy and social insurance schemes18 or 16zoc
Proseminar48zoc
216zoc
216zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:60176808

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/