Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Białystok)

Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Białystok) (WT-SBL-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 03.04.2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz.Urz.MEN.2019.9) § 1 pkt 2, § 2 pkt 1, a także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131).

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 280-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta1 - Lektorat języków starożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
prosem - Proseminarium
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Teologia ogólna 1 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Wychowanie fizyczne015zal
Wprowadzenie w chrześcijaństwo-zagadnienia liturgiczne115kol
Metafizyka115zal
Logika formalna215e
Historia Kościoła-Starożytność330e
Fonetyka130kol
Wprowadzenie w chrześcijaństwo-zagadnienia z duchowości115 lub 30kol
Psychologia ogólna315 lub 30e
Metafizyka215zoc
Język polski11515zoc
Historia Kościoła Powszechnego115kol
Elementy wiedzy o środowisku biblijnym115zal
Wstęp do filozofii115kol
Wprowadzenie w chrześcijaństwo-zagadnienia moralne115kol
Muzyka kościelna-zasady muzyki115zal
Logika formalna i semiotyka115kol
Język łaciński23030kol
Historia filozofii-Starożytność330e
Język włoski13030kol
Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Rola i miejsce w tradycji215zal
Język angielski130kol
Komunikacja Kościoła w sytuacjach kryzysowych215zal
Razem:3215075457545303015
Teologia ogólna 2 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Historia filozofii-Średniowiecze330e
Retoryka130zoc
Muzyka kościelna-zasady muzyki115kol
Język polski11515zoc
Teoria poznania110zal
Psychologia ogólna315 lub 30e
Wprowadzenie w chrześcijaństwo-zagadnienia moralne115kol
Historia Kościoła Powszechnego115kol
Historia Kościoła-Średniowiecze330e
Metafizyka115kol
Język łaciński23030kol
Psychologia ogólna115zoc
Teoria poznania220 lub 30kol
Wprowadzenie w chrześcijaństwo-zagadnienia dogmatyczne115 lub 30kol
Wychowanie fizyczne015zal
Metafizyka215e
Teologia powołania115zal
Elementy wiedzy o środowisku biblijnym115kol
Wprowadzenie w chrześcijaństwo-zagadnienia liturgiczne115kol
Język włoski130kol
Język angielski130kol
Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Rola i miejsce w tradycji215kol
Komunikacja Kościoła w sytuacjach kryzysowych215kol
Razem:3313585457515303015
Teologia ogólna 5 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Teologia moralna-fundamentalna230e
Stary Testament115zoc
Pedagogika i dydaktyka. Pedagogika ogólna i elementy szczegółowej, podstawy dydkatyki130zal
Nowy Testament115kol
Konwersatorium z seminarium naukowego115zal
Teologia fundamentalna115kol
Patrologia I-VIII w.130kol
Muzyka kościelna-historia chorału gregoriańskiego115zoc
Język łaciński23030kol
Teologia fundalentalna-Chrystologia230e
Teologia dogmatyczna-wprowadzenie230e
Prawo kanoniczne-Zasady wstępne, normy ogólne115zal
Liturgika-Rok liturgiczny115zal
Stary Testament-Księgi Mądrościowe230e
Nowy Testament-Dzieło Janowe230e
Stary Testament-Dzieło deuteromistyczne, Dzieło Kronikarza215e
Tajemnice wszechświata. Dialog nauki z wiarą215zal
Technologia informacyjna230kol
Nowy Testament-Ewangelie Synoptyczne, Dzieło Łukaszowe330e
Język włoski130kol
Teologia laikatu115zal
Stary Testament-Księgi historyczne215e
Język angielski130kol
Razem:353309015603030
Teologia ogólna 6 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Język łaciński230e
Teologia fundamentalna115kol
Muzyka kościelna-historia chorału gregoriańskiego115kol
Prawo kanoniczne-Zasady wstępne, normy ogólne115kol
Konwersatorium z seminarium naukowego115zal
Pedagogika i dydaktyka ogólna i elementy szczegółowej, podstawy dydaktyki230e
Teologia fundamentalna-Eklezjologia230e
Patrologia I-VIII w.130kol
Liturgika-Rok liturgiczny115kol
Teologia dogmatyczna - Bóg Jeden w Trójcy Osób230e
Teologia moralna-fundamentalna230e
Nowy Testament-Listy Katolickie330e
Stary Testament (Pięcioksiąg)230e
Nowy Testament115kol
Stary Testament115kol
Ochrona własności intelektualnej215kol
Język włoski - egzamin na poziomie B2230 lub 2e
Stary Testament115zoc
Tajemnice wszechświata. Dialog nauki z wiarą215kol
Język włoski230e
Nowy Testament115kol
Stary Testament-Księgi Prorockie230e
Nowy Testament-Corpus Paulinum230e
Razem:3733090153030
Teologia ogólna 7 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Muzyka kościelna-Historia muzyki115zoc
Praktyka pedagogiczna22050 lub 25 lub 20zoc
Nowy Testament115kol
Stary Testament115zoc
Prawo kanoniczne-Lud Boży, Nauczycielskie zadania Kościoła230e
Konwersatorium z seminarium naukowego115zal
Homiletyka fundamentalna115zal
Nowy Testament-Ewangelie Synoptyczne, Dzieło Łukaszowe330e
Katolicka nauka społeczna-Propedeutyka KNS115zal
Stary Testament-Dzieło deuteromistyczne, Dzieło Kronikarza215e
Teologia dogmatyczna-Kreatologia, Chrystologia115kol
Teologia moralna230e
Liturgika-Sakramenty św. i sakramentalia115zal
Katolicka nauka społeczna-Encykliki społeczne015zoc
Stary Testament-Księgi historyczne215e
Technologia informacyjna230kol
Teologia laikatu115zal
Katechetyka-Dydaktyka katechezy i metodyki katechezy115zal
Teologia dogmatyczna-Kreatologia, Chrystologia245e
Teologia pastoralna fundamentalna115 lub 30e
Teologia moralna015kol
Teologia dogmatyczna-Eklezjologia, Mariologia230e
Stary Testament-Księgi Mądrościowe230e
Nowy Testament-Dzieło Janowe230e
Konserwacja zabytków215zal
Katolicka nauka społeczna-Życie społeczno-polityczne i społeczno-ekonomiczne230e
Teologia dogmatyczna-Eklezjologia, Mariologia115kol
Katechetyka fundamentalna115zal
Historia sztuki315zal
Teologia moralna-Teologia życia małżeńskiego230e
Liturgika-Msza Św.115zoc
Seminarium naukowe z liturgiki715 lub 3030zoc
Epistemologia teologiczna. Od Trydentu po współczesność215zal
Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Rola i miejsce w tradycji215zal
Razem:57465151551530
Teologia ogólna 8 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Homiletyka fundamentalna115kol
Konwersatorium z seminarium naukowego115zal
Katechetyka-Dydaktyka katechezy i metodyki katechezy115kol
Liturgika - Sakramenty św. i sakramentalia115e
Stary Testament115zoc
Katolicka nauka społeczna-Encykliki społeczne115kol
Ochrona własności intelektualnej215kol
Katolicka nauka społeczna-etapy rozwoju myśli społecznej Kościoła115e
Teologia moralna015kol
Nowy Testament-Listy Katolickie330e
Konserwacja zabytków215kol
Praktyka pedagogiczna22050 lub 25 lub 20zoc
Historia sztuki315kol
Teologia dogmatyczna Sakramentologia, Eschatologia230e
Teologia moralna życia społecznego230e
Nowy Testament115kol
Prawo kanoniczne-Uświęcające zadanie Kościoła. Dobra doczesne Kościoła315e
Liturgika-Msza Św.115kol
Stary Testament115kol
Katechetyka materialna115kol
Teologia dogmatyczna Sakramentologia, Eschatologia115kol
Muzyka kościelna-Historia muzyki115kol
Misjologia315 lub 30kol
Prawo kanoniczne115zoc
Stary Testament (Pięcioksiąg)230e
Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Rola i miejsce w tradycji215kol
Razem:402701514015
Teologia ogólna 9 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Katechetyka015zoc
Liturgika-Sakramenty św. i sakramentalia115zal
Prawo kanoniczne-Sankcje w Kościele i Procesy215zal
Katechetyka-Dydaktyka katechezy i metodyki katechezy115zal
Muzyka kościelna-Instrumentoznastwo, organoznastwo, śpiew diakona, zadania scholi115zoc
Homiletyka015zoc
Praktyka pedagogiczna22050 lub 25 lub 20zoc
Konwersatorium z seminarium naukowego115zal
Homiletyka fundamentalna i materialna115zal
Prawo kanoniczne015zoc
Katolicka nauka społeczna-Propedeutyka KNS115zal
Teologia dogmatyczna-Kreatologia, Chrystologia115kol
Teologia pastoralna fundamentalna115 lub 30e
Technologia informacyjna230kol
Katolicka nauka społeczna-Encykliki społeczne015zoc
Kanoniczny proces małżeński115 lub 30kol
Teologia dogmatyczna-Kreatologia, Chrystologia245e
Wybrane zagadnienia z Evangelii gaudium115zal
Teologia moralna230e
Razem:2016514015
Teologia ogólna 10 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Liturgika-Sakramenty św. i sakramentalia115e
Ochrona własności intelektualnej215kol
Razem:330

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/