Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki Międzynarodowe - studia II stopnia- profil praktyczny

Stosunki Międzynarodowe - studia II stopnia- profil praktyczny (WP-SM-P-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Podstawowym celem kształcenia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w służbie zagranicznej, służbie cywilnej, administracji państwowej, administracji unijnej oraz administracji organizacji międzynarodowych, a także w ramach korporacji transnarodowych. Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe realizowany ma być program koncentrujący się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Na skutek połączenia nauk prawnych i politologicznych, z przewagą nauk o prawie powstaje szczególny, specyficzny i unikalny kierunek; inspiracją dla takiego połączenia nauk prawnych i politologicznych były programy wiodących zagranicznych uczelni oraz instytutów naukowych.

Absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych albo prywatnych funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Wykształcenie przyszłej kadry pracowników służby zagranicznej, pracowników urzędów państwowych, kadry globalnych korporacji, a także przygotowanie przyszłych przedsiębiorców posiadających szeroką wiedzę z zakresu prawnych i politycznych aspektów stosunków międzynarodowych, funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno‐gospodarcze w tym zakresie.

Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe działają dwa moduły: „Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe” oraz „Korporacje transnarodowe”.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

--------------------------------------------

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Stosunki międzynarodowe studia II stopnia o profilu praktycznym zatwierdzone zostały Uchwałą nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r.. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 124/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne II stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
pr - Praktyka
sem - Seminarium
szk - Szkolenie
tra - Translatorium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Stosunki międzynarodowe I rokECTSwykćwkonprsemszktrazal
WPIA - Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Teoria stosunków międzynarodowych430e
Teoria stosunków międzynarodowych230zoc
Regionalizm w stosunkach międzynarodowych430e
Regionalizm w stosunkach międzynarodowych230 lub 15zoc
Międzynarodowe prawo gospodarcze430e
Międzynarodowe prawo gospodarcze230zoc
Prawo własności przemysłowej215e
Translatorium język angielski215zoc
Polityka zagraniczna głównych sąsiadów Polski430e
Prawne regulacje handlu międzynarodowego215e
Międzynarodowa ochrona praw człowieka430e
Międzynarodowa ochrona praw człowieka230zoc
Translatorium język obcy w stosunkach międzynarodowych215zoc
Praktyka studencka8200zoc
UKSW-PO-H-2560
Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych116120
Seminaria magisterskie - kierunek Stosunki międzynarodowe230
Razem:67360902003030

1 - Do wyboru 1 z 2 modułów: Korporacje transnarodwe, Organizacje międzynarodowe i służba zagraniczna

Stosunki międzynarodowe II rokECTSwykćwkonprsemszktrazal
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej430e
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej215zoc
Rozstrzyganie sporów publiczno-prywatnych w stosunkach międzynarodowych430e
Prawo inwestycji zagranicznych430e
Prawne regulacje międzynarodowego rynku finansowego215zoc
Regionalne organizacje integracyjne430e
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Polski430e
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Polski215zoc
Terroryzm międzynarodowy215e
Czynnik religijny i etyczny w stosunkach międzynarodowych430e
Czynnik religijny i etyczny w stosunkach międzynarodowych215zoc
Międzynarodowa ochrona cudzoziemców i uchodźców430e
Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych1290
Seminaria magisterskie - kierunek Stosunki międzynarodowe1260
Razem:62315451560

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/