Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka > Matematyka - studia II stopnia stacjonarne

Matematyka - studia II stopnia stacjonarne (WM-MA-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku Matematyka - studia II stopnia jest pogłębienie wiedzy matematycznej absolwentów studiów I stopnia, przekazując adekwatne dla rynku pracy umiejętności i kompetencje społeczne. Po ich ukończeniu możliwa jest kontynuacja nauki w szkole doktorskiej we wszystkich ośrodkach kraju i za granicą, bądź podjęcie pracy w różnych gałęziach globalnej gospodarki na kierowniczych stanowiskach wykorzystujacych zaawansowane narzędzia matematyczne i wymagających twórzczych postaw. 

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje: Zastosowania matematyki, Specjalność nauczycielska

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w kraju i po za jego granicami w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, w zarządzaniu produkcją, w analityce gospodarczej lub w placówkach naukowo-badawczych, a także wielu innych, podobnych miejscach. 

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent zrealizował zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450, z późn. zm.). Uzyskał przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu matematyki

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku matematyka II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono w Uchwale 71/18 Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 19 czerwca 2018 r.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/