Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka > Informatyka - studia I stopnia niestacjonarne

Informatyka - studia I stopnia niestacjonarne (WM-I-N-Z-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku Informatyka - studia I stopnia jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu informatyki. Absolwent potrafi posługiwać się niezbędnym do tego aparatem matematycznym, a także posiada ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych działów informatyki, takich jak programowanie, algorytmika, bazy danych i inżynieria oprogramowania. Opanował w stopniu rozszerzonym wybrany język programowania, a uzyskaną wiedzę potrafi wykorzystać w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów związanych z wykorzystaniem zawodu informatyka. Potrafi pisać programy komputerowe z użyciem wybranego języka programowania, implementować oraz wykorzystywać znane algorytmy i posługiwać się bazami danych z uzyciem języka SQL. Potrafi rozwiązywać problemy informatyczne zgodne z wybraną specjalizacją. Zna zasady wykorzystania sprzętu komputerowego i sieciowego oraz specjalistycznych programów komputerowych. Potrafi z nich korzystać i uzyskiwać potrzebne wyniki. Jednocześnie jest świadom zagrożenia dla zdrowia i środowiska związanego z pracą ze sprzętem komputerowym i potrafi je minimalizować w trakcie pracy.

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje: Grafika komputerowa, Inżynieria wiedzy.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w firmach informatycznych lub działach informatycznych przedsiębiorstw, bądź założyć własną, innowacyjną firmę.

Przyjmowanie dokumentów na studia: 11.07 - 22.09, od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 13:00

Opłata za rok studiów niestacjonarnych: 6000 zł.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku informatyka I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 55/2018 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2018 r. Plan studiów i program kształcenia określono w Uchwale 70/18 Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 19 czerwca 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kon2 - Konwersatorium 2
lab - Laboratorium
lab1 - Laboratorium 1
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/