Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia - studia II stopnia stacjonarne

Filozofia - studia II stopnia stacjonarne (WF-FI-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Filozofia

Celem kształcenia na kierunku „Filozofia” jest zdobycie wiedzy z zakresu filozofii, jej historii, dyscyplin i poruszanych zagadnień. Absolwenci i absolwentki studiów z filozofii nie tylko potrafi krytycznie odnosić się do otaczającej rzeczywistości, ale także rozumieć w sposób wieloaspektowy i nieuprzedzony problemy, które wiążą się z kondycją współczesnego człowieka oraz świata. Wiedza zdobyta na studiach z filozofii ze względu na swój uniwersalny i wielowymiarowy charakter może zostać zastosowana w wielu obszarach i stanowi cenną podstawę dla nabywania kolejnych kompetencji. Absolwenci i absolwentki umieją analizować oraz oceniać wybrane zjawiska społeczne i kulturowe. Studiujący filozofię mają unikatową szanse zapoznania się zarówno z podstawowymi dyscyplinami filozoficznymi (historia filozofii, filozofia przyrody, filozofia religii, epistemologia, etyka, logika itd.) jak i rozwinięcia swoich zainteresowań na zajęciach poświęconych wybranym zagadnieniom zarówno z zakresu historii filozofii jak i filozofii współczesnej.

Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębienie wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas studiów pierwszego stopnia. Są one również oferowane dla tych studentów oraz studentek, którzy ukończyli studia licencjackie z innych kierunków (dzięki specjalnej grupie przedmiotów propedeutycznych). Elastyczny program studiów oraz możliwość indywidualnego dobierania zajęć, pozwala na studiowanie filozofii także jako drugiego kierunku studiów, bardzo dobrze uzupełniając studia zarówno z kierunków humanistyczny czy społecznych, jak i przyrodniczo-formalnych. W trakcie swoich studiów studenci oraz studentki realizują praktyki kierunkowe, które pozwalają na rozwinięcie wybranych umiejętności i kompetencje.

Specjalizacje:

Studenci i studentki mogą wyspecjalizować się w podstawowych dyscyplinach filozofii, dokonując wyboru przedmiotów oferowanych przez poszczególne katedry (Etyki, Teorii Poznania i kognitywistyki, Logiki i metodologii nauk, Filozofii przyrody, Metafizyki, Filozofii kultury i religii oraz Historii filozofii).

Kierunek oferuje dodatkowo ścieżkę studiów dla studentów i studentek szczególnie uzdolnionych, a także zajęcia po angielsku. Studenci oraz studentki mogą korzystać z oferty programu MOST oraz ERASMUS (studia i praktyki zagraniczne), a także uczęszczać na wykłady profesorów zapraszanych z wielu uniwersytetów zarówno europejskich jak i amerykańskich.

Studia na kierunku filozofia pozwalają również na zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. Istnieje także specjalny moduł dający uprawienie do nauczania etyki i filozofii, który umożliwia uznanie dotychczasowych kwalifikacji pedagogicznych w ramach realizowanych studiów.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu na kierunku Filozofia na UKSW można pracować m.in. w:   

  • instytucjach oczekujących umiejętności związanych z logicznym myśleniem, podejmowaniem wyzwań, samodzielnością, zaangażowaniem i kreatywnością,
  • instytucjach badawczych i naukowych, 
  • szkołach jako nauczyciel/ka etyki i/lub filozofii, 
  • mediach, 
  • wydawnictwach i reklamie,
  • instytucjach finansowych i urzędach administracji publicznej,
  • agencjach PR,
  • konsultingu i doradztwie.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Filozofia
studia II stopnia zatwierdzone uchwałą nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 1-3/5/2017 Rady Wydziału Filozofii
Chrześcijańskiej z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Filozofia studia stacjonarne II stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filozofia II stopień I rokECTSwykćwkonprsemzal
Mentoring 115zoc
Wykłady historyczne z filozofii - II stopień - do wyboru na I lub II roku12120e
Propedeutyki subdyscyplin z filozofii - II stopień8120zoc
Seminaria magisterskie 1 rok - II stopień860zoc
Język polski akademicki1
Razem:29120120560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/