Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia - studia II stopnia stacjonarne

Filozofia - studia II stopnia stacjonarne (WF-FI-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Filozofia

Celem kształcenia na kierunku „Filozofia” jest zdobycie wiedzy z zakresu filozofii, jej historii, dyscyplin i poruszanych zagadnień. Absolwent studiów z filozofii nie tylko potrafi krytycznie odnosić się do otaczającej rzeczywistości, ale także rozumieć w sposób wieloaspektowy i nieuprzedzony problemy, które wiążą się z kondycją współczesnego człowieka. Wiedza zdobyta na studiach z filozofii ze względu na swój uniwersalny i wielowymiarowy charakter może zostać zastosowana w wielu obszarach i stanowi cenną podstawę dla nabywania kolejnych kompetencji. Absolwent jest w stanie analizować i oceniać wybrane zjawiska społeczne i kulturowe. Studiujący filozofię mają unikatową szanse zapoznania się zarówno z podstawowymi dyscyplinami filozoficznymi (historia filozofii, filozofia przyrody, filozofia religii, epistemologia, etyka, logika itd.) jak i rozwinąć swoje zainteresowania na zajęciach poświęconych wybranym zagadnieniom zarówno z zakresu historii filozofii jak i filozofii współczesnej.

Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębienie wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas studiów pierwszego stopnia. Są one również oferowane dla tych studentów, którzy ukończyli studia licencjackie z innych kierunków (dzięki specjalnej grupie przedmiotów propedeutycznych). Elastyczny program studiów oraz możliwość indywidualnego dobierania zajęć, pozwala na studiowanie filozofii także jako drugiego kierunku studiów, bardzo dobrze uzupełniając studia zarówno z kierunków humanistyczny czy społecznych, jak i przyrodniczo-formalnych. W trakcie swoich studiów studenci realizują praktyki kierunkowe, które pozwalają na rozwinięcie wybranych umiejętności i kompetencje.

Studia na kierunku filozofia umożliwiają także zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. Kierunek oferuje ścieżkę studiów dla studentów szczególnie uzdolnionych, a także studia z filozofii po angielsku. Studenci mogą korzystać z oferty programu MOST oraz ERASMUS (studia i praktyki zagraniczne) oraz uczęszczać na wykłady profesorów zapraszanych z wielu uniwersytetów zarówno europejskich jak i amerykańskich. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie, reklamie, mediach, instytucjach publicznych albo kontynuować pracę naukową.

Specjalizacje:

Student może wyspecjalizować się w podstawowych dyscyplinach filozofii, dokonując wyboru przedmiotów oferowanych przez poszczególne katedry (Etyki, Teorii Poznania, Logiki i metodologii nauk, Filozofii przyrody, Metafizyki, Filozofii kultury i religii oraz Historii filozofii).

Studia na kierunku filozofia pozwalają również na zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. Istnieje także specjalny moduł dający uprawienie do nauczania etyki i filozofii, który umożliwia uznanie dotychczasowych kwalifikacji pedagogicznych w ramach realizowanych studiów

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu na kierunku filozofia na UKSW można pracować m.in. w:   

  • instytucjach oczekujących umiejętności związanych z logicznym myśleniem, podejmowaniem wyzwań, samodzielnością, zaangażowaniem i kreatywnością,
  • instytucjach badawczych i naukowych, 
  • szkołach jako nauczyciel/ka etyki i/lub filozofii, 
  • mediach, 
  • wydawnictwach i reklamie,
  • instytucjach finansowych i urzędach administracji publicznej. 

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Filozofia
studia II stopnia zatwierdzone uchwałą nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 1-3/5/2017 Rady Wydziału Filozofii
Chrześcijańskiej z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Filozofia studia stacjonarne II stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought - 1st yearECTSwykćwkonsemzal
Experience and thought of Central and Eastern Europe, part 1 (with classes)1103030e
Experience and thought of Central and Eastern Europe, part 2 (with classes)2103030e
Monographic lectures for PCE-CE31260e
Polish culture and thought444zoc
Texts analysis classes5430zoc
Thematic seminar61260zoc
MA Seminar7860zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych863030zoc
Razem:661509430120

1 - Specific topics will be proposed every year/semester

2 - Specific topics will be proposed every year/semester

3 - Two different monographic lectures

4 - Activities involving visits to various cultural centers (museums, exhibitions, monuments, etc.)

5 - Reading, analysis and discussion of selected philosophical texts

6 - Seminar on a proposed topic

7 - Master’s degree seminar

8 - Other subjects to choose from general lectures/classes offered at university - 1st or 2nd year of study

Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought - 2nd yearECTSwykćwkonsemzal
Monographic lectures for PCE-CE11260e
Polish culture and thought2430zoc
Texts analysis classes3430zoc
MA Seminar4864zoc
MA paper individual preparation and MA exam26e
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych563030zoc
Razem:6090603064

1 - Two different monographic lectures

2 - Activities involving visits to various cultural centers (museums, exhibitions, monuments, etc.)

3 - Reading, analysis and discussion of selected philosophical texts

4 - Master’s degree seminar + 4 hours of individual consultations before MA exam

5 - Other subjects to choose from general lectures/classes offered at university - 1st or 2nd year of study

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/