Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > Chemia - studia II stopnia stacjonarne

Chemia - studia II stopnia stacjonarne (WM-CH-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku Chemia - studia II stopnia jest poszerzenie wiedzy studenta w zakresie analizy instrumentalnej, chemii kwantowej, spektroskopii oraz innych przedmiotów związanych z szeroko rozumianą chemią. Absolwenci mogą wziąć udział w rekrutacji na studia doktoranckie, a w przyszłości potencjalnie podjąć się pracy naukowo-dydaktycznej.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmpetycznym, spożywczym lub w instytucjach powołanych do monitorowania zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku chemia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono w Uchwale 21/17 Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16.05.2017 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
dd - Dyplomowe doświadczenia - zajęcia par. 57 ust. 6 pkt 5. Regulaminu Pracy
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Chemia 1 rokECTSwykwyk2cw2ćwddkonlablek_nowlekprsemzal
Chemia kwantowa53030e
Instrumentalne metody analizy chemicznej I53015zoc
Pracownia analizy instrumentalnej I330zoc
Identyfikacja związków chemicznych33015e
Pracownia identyfikacji związków chemicznych330zoc
Krystalografia21515e
Seminarium chemiczne230zoc
Język angielski B2+ semestr zimowy23030zoc
Fotochemia i spektroskopia73030e
Instrumentalne metody analizy chemicznej II330e
Pracownia analizy instrumentalnej II430zoc
Pracownia chemii analizy instrumentalnej III430zoc
Chemia związków kompleksowych230zoc
Chemia leków230e
Język angielski B2+ semestr letni230e
Wprowadzenie do praktyk studenckich115zoc
Przedmioty do wyboru Chemia II stopnia106060
Język polski akademicki1
Razem:6025530301051051203030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/