Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bibliotekarstwo > Bibliotekarstwo -studia II stopnia stacjonarne

Bibliotekarstwo -studia II stopnia stacjonarne (WNHS-BIB-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Bibliotekarstwo

Celem kształcenia na kierunku bibliotekarstwo jest zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu historii książki, prasy i bibliotek na przestrzeni dziejów, w tym także twórców bibliotek i bibliografii, i ich oddziaływania na środowisko społeczno-kulturalne Polski oraz Europy. W toku studiów absolwent zyska szczegółową wiedzę na temat kształtowania się księgozbiorów historycznych oraz zbiorów specjalnych w Polsce, a także zdobędzie gruntowną wiedzę oraz praktyczne przygotowanie z zakresu pozyskiwania, katalogowania, udostępniania oraz przechowywania współczesnego zasobu bibliotecznego.

Absolwent po ukończeniu dwuletnich studiów magisterskich będzie posiadał pogłębioną wiedzę o organizacji oraz działalności różnych typów bibliotek w Polsce (m.in. bibliotek publicznych, naukowych, fachowych, zakładowych). Program studiów obejmuje również zajęcia, które pozwolą przyszłym absolwentom zdobyć kompetencje dotyczące zasad opracowywania cyfrowego oraz elektronicznego zasobu bibliotecznego.

Po ukończeniu studiów magisterskich absolwent kierunku bibliotekarstwo będzie należał do grona wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do podjęcia pracy w bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych, zakładowych, kościelnych, towarzystw naukowych, a także w ośrodkach informacji naukowej, technicznej oraz ekonomicznej. Ponadto będzie posiadał specjalistyczne umiejętności i kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach gromadzących, opracowujących oraz udostępniających różne typy zbiorów bibliotecznych, a także będzie przygotowany do pracy w instytucjach podejmujących badania z zakresu historii książki i bibliotek. Absolwent będzie także przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach organów administracji państwowej (centralnych oraz regionalnych), jak również w muzeach, archiwach, ośrodkach dokumentacyjnych, ośrodkach kultury, księgarniach, wydawnictwach oraz antykwariatach.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunkuBibliotekarstwo studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 30/2022 Senatu UKSW z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 30/2022 Senatu UKSW z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/