Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

Theology (Warsaw) (WT-P-FW-PST)

(in Polish: Podyplomowe Studium Teologii - Warszawa)
postgraduate studies
part-time programmes, 2 years
Language: Polish
No description for the programme.

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych