Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > First-cycle studies > Internal Security > Internal Security - full-time first-cycle studies

Internal Security - full-time first-cycle studies (WS-PO-BW-N-1)

(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Na studiach I stopnia studenci nabywają wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia). Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. Dzięki temu uzyskują wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Studenci otrzymują w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jednolitą, ściśle zintegrowaną ścieżkę kształcenia wzbogaconą o zajęcia do wyboru. Na 4 i 5 semestrze przewidziano realizację praktyk studenckich w łącznym wymiarze 120 godzin.

Po ukończeniu studiów absolwent może starać się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Internal Security first-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 48/2015 on 23rd April 2015. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
proj -
sem - Seminar
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Bezpieczeństwo wewnętrzne I rokECTSlectclkonlek_nowprprojsemsemliexam
Culture and techniques of study 115zoc
2.530zoc
330e
230 or 15zoc
National security33030e
Global politics - contemporary challanges115zoc
Social Psychology230zoc
Descriptive statistics230zoc
Information technology230zoc
230zoc
Introduction to economics230e
215zoc
330e
230e
Logic and methodology of sciences230zoc
Basic medical emergency response1.515zoc
1.515e
330e
230zoc
2.530e
21515zoc
115zoc
Social communication330zoc
Political geography330e
1.530zoc
460zoc
UKSW-PO-H-1330zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:59.54507516560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Bezpieczeństwo wewnętrzne II rokECTSlectclkonlek_nowprprojsemsemliexam
Intellectual property protection115zoc
330e
230e
Introduction to contemporary political systems330e
Introduction to International Relations Theory230e
430zoc
330e
330zoc
230zoc
330zoc
230e
230e
Security of public transportation and communication230zoc
230zoc
230zoc
Fundamentals of international law115zoc
Organisation and management315e
230zoc
Local communities’ security230zoc
215zoc
Research Project315zoc
660zoc
660e
Physical education060zal
Total:6143513510560

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/