Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Air quality management in local government units > Air quality management in local government units

Air quality management in local government units (WF-P-ZJPJST)

(in Polish: Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego)
postgraduate studies
part-time, 2 semesters
Language: Polish
No description for the programme.

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych