Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

Air quality management (WF-P-ZJP)

(in Polish: Zarządzanie jakością powietrza)
postgraduate studies
part-time, 2 semesters
Language: Polish

Ogólna charakterystyka studiów

Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z ochroną klimatu jest wciąż zbyt niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. Dlatego Centrum Ekologii i Ekofilozofii planuje zorganizować studia podyplomowe zatytułowane „Zarządzanie jakością powietrza”. 

Studia zostały zaprojektowane w taki sposób, by wiedzę i umiejętności z zakresu zmian klimatu przekazać z perspektywy różnych dyscyplin naukowych oraz różnych obszarów praktycznej ochrony klimatu. Studia mają zasięg ogólnopolski, planujemy otworzyć rekrutacje i umożliwić udział w przedsięwzięciu mieszkańcom wszystkich województw. Efektem studiów będzie wykształcenie osób, które otrzymają kompleksową wiedzę w obszarze zarządzania jakością powietrza.

więcej na stronie studiów: http://ceie.edu.pl/studia-podyplomowe.html

Adresaci studiów

Studia adresowane są do pracowników administracji publicznej związanych z ochroną środowiska, edukatorów środowiskowych oraz przedstawicieli samorządów. Liczba uczestników studiów to 31 osób. 

Ogólna charakterystyka studiów

  • Studia trwać będą od października do czerwca. W każdym cyklu studiów przewidujemy 15 zjazdów (piątkowo-sobotnich).
  • Łączna liczba zajęć dydaktycznych w jednym cyklu studiów to 225 godz. (z czego w formie wykładów 146 godz., 79 w formie ćwiczeń, zajęć terenowych i wyjazdów studyjnych). Studia składają się z pięciu dużych bloków tematycznych (Zarządzanie ochroną powietrza; Prawo ochrony powietrza; Technologie ochrony powietrza; Edukacja ekologiczna; Wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka). 
  • W ramach cyklu zajęć zaplanowane są zajęcia terenowe oraz wyjazdy studyjne.
  • Z uwagi na wciąż trwającą sytuację epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się częściowo zdalnie. Część stacjonarna zajęć będzie odbywała się na terenie kampusu UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3. Zajęcia terenowe prowadzone będą na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, nad Wisłą, w Łazienkach Królewskich i Morysinie – zajęcia terenowe. Wyjazdy studyjne przewidziane są do Geotermii w Mszczonowie oraz Instytutu Technik i Technologii Specjalnych Sp. Z o.o. w Wyszkowie. 

Koszt studiów

Studia finansowane są z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt uczestnictwa to 450 zł za cały tok studiów.

Terminy zjazdów

i. 07-08.10.2022; ii. 22-23.10.2022; iii. 04-05.11.2022; iv. 25-26.11.2022; v. 09-10.12.2022; vi. 13-14.01.2023; vii. 20-23.01.2023; viii. 03-04.02.2023; ix. 10-11.02.2023; x. 03-04.03.2023; xi. 17-18.03.2023; xii. 21-22.04.2023; xiii. 12-13.05.2023; xiv. 26-27.05.2023; xv. 09-10.06.2023

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/