Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Management of Cultural Heritage > Management of Cultural Heritage - full-time second-cycle studies

Management of Cultural Heritage - full-time second-cycle studies (WNHS-ZDK-N-2)

(in Polish: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia II stopnia)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym II stopnia jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, poprzez poznanie jego aspektów prawnych, międzynarodowych i edukacyjno-promocyjnych. ZDK jest kierunkiem interdyscyplinarnym łączącym zagadnienia z zakresu archeologii, historii sztuki i nauk o kulturze.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w urzędach ochrony zabytków, muzeach, galeriach sztuki, instytucjach kultury, instytucjach badawczych, a także w NGO powiązanych z kulturą, sztuką czy zabytkami.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

Professional status:

not applicable

Teaching standards

Learning outcomes for the course Cultural Heritage Management second cycle approved pursuant to the resolution N⁰64/2019 of the UKSW's Senate on 25th April 2019 as amended. Programme of studies as defined by the Resolution N⁰64/2019 of the UKSW's Senate on 25th April 2019as amended.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym II rokECTSlectclkonlekprsemexam
International aspects of cultural heritage management330zoc
Contemporary problems in the conservation thought33030e
460zoc
Other3260zoc
Total:42906060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/