Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Management of Cultural Heritage > Management of Cultural Heritage - full-time first-cycle studies

Management of Cultural Heritage - full-time first-cycle studies (WNHS-ZDK-N-1)

(in Polish: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia I stopnia)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym jest zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, poprzez zapoznanie się z podstawami min. archeologii, historii sztuki, socjologii, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, czy etnografii. ZDK jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy, a praktyki studenckie prowadzone są w muzeach i instytucjach kultury.

Na kierunku dostępne są min. moduły: 

- Podstawy konserwacji  i dokumentacji zabytków, 

- Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w praktyce, 

- Niedestrukcyjne metody badań dziedzictwa kulturowego,

- Etnografia.  

 Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w urzędach ochrony zabytków, muzeach, galeriach sztuki, instytucjach kultury, instytucjach badawczych, a także w NGO powiązanych z kulturą, sztuką, czy zabytkami.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and post-graduate studies.

Professional status:

not applicable

Teaching standards

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk_mon - Monographic lecture
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
war - Workshops
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym I rokECTSlectwyk_monclkonlekprsemwarexam
Culture and techniques of study 115zoc
Cultural Anthropology230e
330zoc
The History of Philosophy230zoc
33030zoc
Basics of work in GIS and CAD environment330zoc
230e
230e
Ancient art230e
23030zoc
Information technologies230zoc
230e
330e
330e
660 or 30e
13180zoc
6120zoc
Other460zoc
Other660zoc
Total:6745090105120120

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/