Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Management of Cultural Heritage > Management of Cultural Heritage - full-time first-cycle studies

Management of Cultural Heritage - full-time first-cycle studies (WNHS-ZDK-N-1)

(in Polish: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia I stopnia)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym jest zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, poprzez zapoznanie się z podstawami min. archeologii, historii sztuki, socjologii, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, czy etnografii. ZDK jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy, a praktyki studenckie prowadzone są w muzeach i instytucjach kultury.

Na kierunku dostępne są min. moduły: 

- Podstawy konserwacji  i dokumentacji zabytków, 

- Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w praktyce, 

- Niedestrukcyjne metody badań dziedzictwa kulturowego,

- Etnografia.  

 Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w urzędach ochrony zabytków, muzeach, galeriach sztuki, instytucjach kultury, instytucjach badawczych, a także w NGO powiązanych z kulturą, sztuką, czy zabytkami.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and post-graduate studies.

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the course Cultural Heritage Management first cycle full-time studies approved pursuant to the resolution No. 89/2014 on 26th June 2014. Programme of studies as defined by the resolution No. 292/2018 of the Faculty Board historical and social sciences on 24th September 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk_mon - Monographic lecture
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
war - Workshops
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym I rokECTSlectwyk_monclkonlekprsemwarexam
Culture and techniques of study 115zoc
Cultural Anthropology230e
330zoc
The History of Philosophy230zoc
Marketing in culture23030zoc
Basics of work in GIS and CAD environment330zoc
230e
Administrative and legal system of monument protection230e
Ancient art230e
23030zoc
Information technologies in cultural heritage management230zoc
Theoretical foundations of the cultural heritage management230e
Introduction to archaeology330e
230e
660 or 30e
13180zoc
6120zoc
Other460zoc
Other660zoc
Total:6545090105120120
(in Polish) Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym II rokECTSlectwyk_monclkonlekprsemwarexam
Intellectual property protection11515zoc
Experimental Archaeology and Historical Reenactment330zoc
230e
33030zoc
330e
History of gardens and greenery230e
Classical culture and its reception in Europe230zoc
The material culture of the Middle Ages and Modern Period330e
Research methodology30zoc
Methods and techniques of conservation of the archaeological finds, historical objects and works of art30zoc
Intangible cultural heritage - lecture230zoc
30zoc
New methods of documenting monuments and artifacts33030zoc
330e
Popularisation and promotion of cultural heritage33030zoc
Popularization of art and history of art in educational institutions30zoc
Social Psychology330e
30e
30zoc
12180zoc
6120zoc
Other060zal
Other660zoc
Total:5746521022560120

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/