Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Social Work > Social Work - full-time first-cycle studies

Social Work - full-time first-cycle studies (WS-SO-PS-N-1)

(in Polish: Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów dotykającychwspółczesne rodziny, osoby chore i doświadczające niepełnosprawności czy osoby starsze, To profesja,która przygotowujedo pracy w zakresie pomocy osobom potrzebującym wsparcia, organizacji usług społecznych oraz planowania działań pomocowych wobec jednostki, rodziny i społeczeństwa.

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny oraz prawa . Studenci zyskują cenne umiejętności w obszarze praktycznego stosowania metod, technik i środkówinterwencji socjalnej, a także oceny podejmowanych działań, które służą rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych.

Kierunek praca socjalna na UKSW zawiera przedmioty, które kładą nacisk na działania prospołeczne. Wysokie standardy nauczaniaw połączeniu z praktyką sprawiają, że absolwenci tego kierunku stają się konkurencyjni na rynku pracy.

Na kierunkudostępne są moduły specjalizacyjne:

·Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi

·Pomoc rodzinie z elementami terapii.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku praca socjalna na UKSWmoże podjąć pracę:

·w ośrodkach pomocy społecznej

·placówkach służby zdrowia

·placówkach opiekuńczo-wychowawczych

·domach pomocy społecznej

·zakładach karnych

·organizacjach pozarządowych

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

Graduate, according to the provisions of the Act on Social Welfare on 12nd March 2004 (Dz.U.2020.1876 c.t., art.116) has the right to work in the profession of social worker. It can be employed in institutions implementing tasks in the field of counteracting unemployment, hospitals, care and education facilities, prisons in the area of performing social assistance tasks (art.120), governmental and non-governmental administration bodies (art.25).

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Social Work first-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 71/2014 of 29th May 2014. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution of 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Praca socjalna I rokECTSlectclkonlablek_nowprsemsemliexam
63030e
330e
73030e
330zoc
330zoc
430e
Culture and techniques of study 115zoc
330zoc
63030e
330zoc
330zoc
330zoc
330zoc
23030zoc
330e
330zoc
380zoc
460zoc
Physical education060zal
330zoc
Total:66270180195306080
(in Polish) Praca socjalna II rokECTSlectclkonlablek_nowprsemsemliexam
330e
330e
63030e
Social work theories330e
Intellectual property protection115zoc
330zoc
63030e
73030e
630zoc
5160zoc
660e
660zoc
112120zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:6725512015060160

1 - or module: Institutional support to the family and local communities

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Praca socjalna III rokECTSlectclkonlablek_nowprsemsemliexam
Communication, Mediation, Coaching330zoc
Social project330zoc
63030zoc
330zoc
330e
33030zoc
330e
5160zoc
63030zoc
430zoc
330e
330zoc
530zoc
1960zoc
212120zoc
Total:712101201801606060

1 - Student choose 2 lectures (one in Polish, one in English)

2 - or module: Institutional support to the family and local communities

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/