Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Cultural property and environmental protection > Cultur property and environmental protection - full-time first-cycle studies

Cultur property and environmental protection - full-time first-cycle studies (WNHS-ODKS-N-1)

(in Polish: Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

 Ochrona dóbr kultury i środowiska

Celem kształcenia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska jest zdobycie wiedzy z zakresu historii sztuki i kultury, terminologii zawodowej, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury w tym aspektów prawnych oraz możliwości jakie niosą nowe technologie. Wiedza przedstawiona podczas zajęć obligatoryjnych pogłębiona zostaje na specjalistycznych zajęciach prowadzonych w ramach zajęć obieralnych, gdzie studentki/studenci mają możliwość poszerzenia wiedzy w obszarze ekologii, prawa ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, dokumentacji i popularyzacji, a także zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje takie jak: Terminologia, Historia sztuki starożytnej i średniowiecznej, Wprowadzenie do ekologii i ochrony środowiska, Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, Wprowadzenie do konserwacji zabytków, Historia sztuki nowożytnej, Metody badań i dokumentacji dóbr kultury materialnej, Historia sztuki XIX-XXI wiek, Ochrona dóbr kultury, Problemy konserwatorskie, Zasady prawne i bezpieczeństwo w ochronie środowiska i dóbr kultury, Ekologia, Zarządzanie środowiskiem, Rewitalizacja zabytków, Konserwacja dzieł sztuki i zieleni, Dokumentacja i inwentaryzacja, Popularyzacja i wystawiennictwo.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w placówkach związanych z ochroną zabytków i przyrody, a także w muzeach, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim, jak również związaną z ochroną przyrody, instytucjach public relations oraz organizacjach pozarządowych działających na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Typowe miejsca zatrudnienia to: instytucje o charakterze muzealnym, instytucje zajmujące się ochroną dób kultury oraz ochroną dóbr środowiska (np. biura konserwatorów sztuki - wojewódzkich i regionalnych).

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and post-graduate studies.

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Cultural property and environmental protection first-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 93/2015 of 25th June 2015. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution of 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
cw_ter -
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska I rokECTSlectclcw_terkonlek_nowlek_staprsemexam
Culture and techniques of study 115zoc
An introduction to the history of art. Plastics arts230zoc
Introduction to art history: fine arts230zoc
Ecology230e
Ecology230zoc
Philosophy of nature230e
History of material culture230e
History of material culture330zoc
230e
History of medieval art230zoc
Methods and techniques of conservation of archaeological finds, historic objects and works of art30zoc
Intangible cultural heritage - lecture230e
e
30e
Ancient art230e
30zoc
230e
An introduction to the history of art. Plastics arts230zoc
Introduction to the history of art. Art Techniques230zoc
Introduction to the history of urban planning230zoc
Introduction to Cultural Heritage and Environment Protection23030zoc
Introduction to the History of Art. Architecture 230zoc
Introduction to the History of Art. Architecture215zoc
WNHS-ODKS-WdHSPw
460zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:423901957560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska III rokECTSlectclcw_terkonlek_nowlek_staprsemexam
The history of art from romanticism to postmodernism - lecturee
The history of art from romanticism to postmodernism - exerciseszoc
The legal and administrative protection of monuments in Poland330e
The monuments of the cultural and natural heritage in Warsaw and the Masovia region, part 1215zoc
Student internships3120zal
UKSW-PO-S-11560zoc
1460e
630zoc
2290180zoc
Total:552101801512060

1 - The student chooses 2 subjects for a total of min. 5 ects from the group of social studies

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/