Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Medical studies > Medicine - part-time master studies

Medicine - part-time master studies (WMCM-LEN-N-MGR)

(in Polish: Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie niestacjonarne)
long-cycle programmes
part-time programmes, 6 years
Language: Polish

Celem kształcenia na Kierunku Lekarskim jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 • nauk podstawowych (biofizyki, biologii molekularnej, biochemii z elementami chemii, fizjologii z elementami fizjologii klinicznej, patofizjologii, cytofizjologii, informatyki medycznej i statystyki w badanych medycznych)
 • nauk morfologicznych (anatomii, histologii z embriologią)
 • nauk przedklinicznych (genetyki, mikrobiologii i mikrobiologii klinicznej, immunologii i immunologii klinicznej, farmakologii i toksykologii oraz farmakologii klinicznej, patomorfologii, parazytologii, diagnostyki laboratoryjnej)
 • nauk behawioralnych i społecznych (psychologii dziecięcej, komunikacji lekarz-pacjent, etyki lekarskiej, historii medycyny, języka łacińskiego w medycynie, języka obcego nowożytnego w medycynie)
 • przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, które pozwolą na zapoznanie się z poszczególnymi specjalizacjami medycznymi (pediatrii, neonatologii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej, chirurgii, chirurgii dziecięcej, neurochirurgii, neurologii, psychiatrii, ginekologii i położnictwa, onkologii, anestezjologii i intensywnej terapii, transplantologii, urologii, ortopedii z traumatologią, okulistyki, otolaryngologii, dermatologii, reumatologii, diagnostyki obrazowej, podstawy technik pielęgniarstwa, rehabilitacji)
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (higieny z epidemiologią, ochrony własności intelektualnej, organizacji ochrony zdrowia, prawa medycznego i medycyny sądowej)

Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w działalności naukowej pracowników Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW w ramach kół naukowych oraz rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę podczas zajęć fakultatywnych organizowanych w obszarze chorób cywilizacyjnych, nowoczesnej diagnostyki medycznej oraz innowacyjnych i interdyscyplinarnych dziedzin medycyny.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:

 • szpitalach,
 • specjalistycznych przychodniach,
 • uczelniach medycznych,
 • instytucjach badawczych,
 • pracowniach laboratoryjnych,
 • firmach farmaceutycznych
 • organach administracji państwowej.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

Learning outcomes for the Medical studies, master studies approved by Resolution No. 4/2018 of the Senat UKSW on 18th January 2018, as amended. The study program was established by Resolution No. 25/2018 of the Senat UKSW on 22nd March 2018, as amended.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk2 - Lectures
cw2 - Classes
cl - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
sem1 -
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Kierunek lekarski I rokECTSlectwyk2cw2clkonlablek_nowprsemsem1exam
Biophysics3151015 or 10e
Genetics32515 or 10e
HISTORY OF MEDICINE11010e
Culture and techniques of study 115zoc
First Aid32025e
02080zal
162080e
053015zal
953015e
Molecular biology32020e
Parasitology32308e
21020zoc
Internship after first year4120zal
460
460
Total:56152325756012048
(in Polish) Kierunek lekarski II rokECTSlectwyk2cw2clkonlablek_nowprsemsem1exam
030 or 222040zal
1422 or 232040e
0202530zal
12.5202530e
953015zal
3201020e
01018zal
4.51018zoc
22010zoc
Internship after second year4120zal
230
660e
Physical education060
Total:57852103060120221
(in Polish) Kierunek lekarski III rokECTSlectwyk2cw2clkonlablek_nowprsemsem1exam
01020zal
4.51020zoc
66030e
Pharmacology and Toxicology030218zal
Pharmacology and Toxicology930218e
220812 or 10e
1812e
0204827zal
6.56040zoc
442 or 3530zoc
430 or 21 or 2421 or 30 or 31e
Internship after third year4120zoc
Medical sociology1515 or 5zoc
Public health113 or 1010zoc
TODOTODOTODO
Total:43105208120225

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/