Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

Managerial Economics (WS-SO-EM-N-2)

(in Polish: Ekonomia menedżerska - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku ekonomia menedżerska jest poszerzenie wiedzy  o funkcjonowaniu systemów gospodarczych i zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozwinięcie kompetencji menedżerskich oraz zgłębienie zaawansowanych narzędzi badawczych stosowanych w naukach społecznych.

Programkierunku ekonomia menedżerska zapewniazapoznanie się z narzędziami warsztatu ekonomisty i finansisty, poznania zasad funkcjonowania społeczeństwa, relacji między jednostkami oraz technik negocjacji. Opanowania umiejętności empirycznych zastosowań metod badawczych w ekonomii, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym orazwiedzy z obszarów prawa i zarządzania, niezbędnej w pracy ekonomisty.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach międzynarodowych, sektorze MŚP, organizacjach non-profit czy ośrodkach analitycznych. Studia przygotowują do wykonywania pracy na stanowiskach kierowniczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies and Studies plan program for the II-level studies in Managerial Economics as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 45/2017 of 25 May 2017. Studies plan program approved by resolution of the Council of the Faculty of Historical and Social Sciences of UKSW No. 154/2017 of 15 May 2017 on establishing the program for II-level studies in Economics.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk_mon - Monographic lecture
cl - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
proj -
sem - Seminar
sem_mgr - MA Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Ekonomia menedżerska I rokECTSlectwyk_monclkonlabprojsemsem_mgrexam
Sociology of management230e
Security management in the company230e
Strategic management230e
Economic law230zoc
Business plan330zoc
Finance management230zoc
International economic organizations230zoc
Scientific Research Methodology430zoc
Intellectual property protection11515zoc
Methods and techniques of negotiation23030zoc
Quality management230e
Business economics230zoc
Business environment institutions230 or 40zoc
Environmental economics230zoc
Experimental methods in economics43030zoc
Marketing230zoc
Master's seminar43030zoc
UKSW-PO-H-2530zoc
Economics monographic lecture1330zoc
Lecture in English1430zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:5228590195303030

1 - List provided annually by the Dean

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/