Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Economics > Economics - full-time first cycle studies - practical program

Economics - full-time first cycle studies - practical program (WSE-EK-P-1)

(in Polish: Ekonomia - studia I stopnia stacjonarne - profil praktyczny)
first-cycle programmes
full-time, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest zdobycie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw

mikro - i makro-ekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz umiejętnościwykorzystania narządzi warsztatu ekonomisty i finansisty, jak również doprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunek ekonomia prowadzony jest na profilu praktycznym. W związku z tym program dostosowany jest do aktualnych wymagań pracodawcówa oparty jestna fundamentach podstawowych zasad godności osoby ludzkiej, solidarności i pomocniczości.
Program rozszerzony jest o przedmioty z obszaru prawa, zarządzania oraz nauk społecznych, niezbędnychw pracy ekonomisty. Ze względu na praktyczny profil kierunku, na 4 semestrze przewidziano realizację praktykw wymiarze 720 godz.

Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:

  • Rachunkowość i zarządzanie finansami
  • Gospodarowanie zasobami organizacji.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach i innych instytucji społeczno-ekonomicznych – są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze finansowym (bankach i innych instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych), w administracji centralnej i lokalnej, w organizacjach non-profit o charakterze ekonomicznym bądź finansowym, a także w ośrodkach badawczych zajmujących się analizami i prognozami ekonomicznymi. Są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Economics first-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 125/2017 on 22nd November 2017. Studies plan and learning programme have been specified in 341/2017 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 11st December 2017.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk3 - Lectures 3
cl - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
economics first yearECTSlectwyk3clkonlablek_nowprsemsemliexam
Culture and techniques of study 115zoc
Microeconomics73030e
The use of mathematics in economics73030e
Entrepreneurship33030zoc
Law230zoc
Economic History of Poland23030e
330zoc
Macroeconomics73030e
Descriptive statistics63030e
Introduction to Management63030e
Fundamentals of Accounting63030e
Managerial competencies330zoc
Public procurement330zoc
Physical education060zal
690zoc
UKSW-PO-H-1560zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:67300302701053090

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

economics second yearECTSlectwyk3clkonlablek_nowprsemsemliexam
Intellectual property protection115zoc
Managerial Economics63030e
Public finance63030e
Basics of logistics330zoc
Financial markets63030e
Financial analysis430zoc
Student internships20600 or 720zoc
430e
330zoc
Total:53135906030
economics third yearECTSlectwyk3clkonlablek_nowprsemsemliexam
Bachelor seminar83060zoc
History of economics thought330e
The enterprise's innovation policy330e
Physical education060zal
11190zoc
2241515150zoc
Total:49165751503060

1 - The student chooses 2 monographic lectures in Polish and 1 in English

2 - The student chooses 1 of 2 specialization modules: Accounting and financial management, Management of organizational resources

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/