Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Journalism and social communication > Journalism and Social Communication - full-time second-cycle studies

Journalism and Social Communication - full-time second-cycle studies (WT-DKS-N-2)

(in Polish: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest w głównej mierze: dostarczanie pogłębionej wiedzy o współczesnych naukach o komunikacji społecznej i mediach, rozumienie kontekstu społeczno-gospodarczego funkcjonowania współczesnych instytucji medialnych, poznawanie etycznych i prawnych zasad regulujących nowe i dotychczasowe zawody medialne jak również prowadzenie badań medioznawczych w zakresie nowych obszarów rynku medialnego.

Wykształcenie, które zdobywają studenci, predysponuje ich do zatrudnienia nie tylko w klasycznych zawodach dziennikarskich i medialnych tj. reporter czy też prezenter radiowy i telewizyjny, ale przede wszystkim w tych nowych, związanych z rozwojem mediów społecznościowych czy też ze zjawiskiem coraz większej specjalizacji i profesjonalizacji rynku pracy. Stąd postanowiono rozwijać umiejętności także warsztatowe, oparte o wiedzę o nowych obszarach rynku medialnego, o tworzenie i krytyczną interpretację tekstów medialnych, w tym specyficznych tekstów o charakterze marketingowym. Istotnym elementem kształcenia jest rozwój kompetencji społecznych w zakresie kreatywnej pracy zespołowej w mediach oraz etycznej odpowiedzialności zawodowej.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the course Journalism and Social Communication second cycle approved pursuant to the resolution No. 145/2019 of the UKSW's Senate on 27th April 2019. Programme of studies as defined by the Resolution No. 145/2019 of the UKSW's Senate on 27th April 2019 .

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
bpe -
kon - Conversatorium
pm - MA Seminar
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
kol - final test
zal - credit
zoc - graded credit

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/