Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Journalism and social communication > Journalism and Social Communication - full-time second-cycle studies

Journalism and Social Communication - full-time second-cycle studies (WT-DKS-N-2)

(in Polish: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest dostarczanie pogłębionej wiedzy z zakresu mediów, komunikacji społecznej, etycznych i prawnych norm komunikacji, ekonomii oraz rozumienia otoczenia społeczno-gospodarczego, a także rozwinięcie umiejętności prowadzenia badań komunikacji.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w mediach tradycyjnych i społecznościowych, instytucjach medialnych, w branży public relations, agencjach reklamowych, firmach tworzących multimedia, branży digital, pracować przy badaniach komunikacji, może też prowadzić małą lub średnią firmę, kierować projektami oraz zarządzać komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach.

Program podzielono na 4 bloki: podstawy dziennikarstwa, komunikologia, strategia mediów, analiza mediów. Oprócz przedmiotów obowiązkowych studenci wybierają 2 z 4 bloków: rzecznictwo prasowe i e-public relations, informacja medialna, prakseologia, cywilizacja medialna. Mogą też wybierać inne fakultety, przedmioty ogólnouczelniane i wykłady w języku obcym.

Student uczestniczy również w teście sprawdzającym jego kompetencje w zakresie posługiwania się
poprawną polszczyzną oraz ma możliwość ich doskonalenia w czasie trwania studiów. Program praktyk obejmuje praktyki zewnętrzne oraz w ramach specjalizacji – laboratoria na
kierunku.

W czasie studiów mają do dyspozycji nowoczesne pracownie - Pracownia Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych, Radio UKSW, Sala Kinowa, Pracownia Technik Komputerowych i Internetu, a także specjalistyczny sprzęt - kamery, mikrofony, miksery, komputery multimedialne, serwery www, systemy transmisji oraz oprogramowanie pozwalające na tworzenie grafiki, montaż dźwięku i wideo, projektowanie publikacji oraz programowanie.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the course Journalism and Social Communication second cycle approved pursuant to the resolution No. 145/2019 of the UKSW's Senate on 27th April 2019. Programme of studies as defined by the Resolution No. 145/2019 of the UKSW's Senate on 27th April 2019 .

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
bpe -
kon - Conversatorium
pm - MA Seminar
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
kol - final test
zal - credit
zoc - graded credit

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/