Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Man in Cyberspace > Man in Cyberspace - full-time first-cycle studies

Man in Cyberspace - full-time first-cycle studies (WP-CWC-N-1)

(in Polish: Człowiek w cyberprzestrzeni - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Podstawowym celem kształcenia na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy, umiejętności oraz unikatowych kompetencji interdyscyplinarnych w dwóch obszarach - tj. naukach społecznych i naukach ścisłych, w szczególności w zakresie prawa, informatyki, socjologii oraz biznesu.  Orientować się będzie w szeroko rozumianej regulacji prawnej dotyczącej nowych technologii; będzie rozumieć procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego oraz posiadać umiejętności praktyczne posługiwania się narzędziami informatycznymi.

Absolwent będzie przygotowany do aktywnej współpracy w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z obszaru nowych technologii, zarówno w biznesie jak i administracji publicznej. Posiadać będzie kompetencje informatyczne w zakresie analizy i projektowania systemów informacyjnych, będzie rozumieć mechanizmy społeczne oraz socjologiczne związane ze specjalistyczną wiedzę i kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, przetwarzaniem danych statystycznych z hurtowni danych, data mining, Big Data, technikami badawczymi, wykluczeniem cyfrowym, social media, SNA - Social network analysis, wirtualnymi relacjami interpersonalnymi, metodologią badań społecznych oraz marketing komercyjnym i politycznym w Internecie. W trakcie studiów zdobędzie specjalistyczną wiedzę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwem, prawem autorskim w społeczeństwie informacyjnym, prawnymi aspektami marketingu sieciowego i reklamy w środkach komunikacji elektronicznej.  Opanuje także podstawy:  prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz handlowego. W ramach studiów studenci obok realizacji programu podstawowego z zakresu prawa, informatyki, socjologii oraz biznesu wybierają  jedną z dwóch ścieżek edukacyjnych prawno-biznesową lub informatyczno-techniczną ukierunkowane na zdobycie doświadczenia praktycznego i umiejętności uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z zakresu nowych technologii.

Na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni działają moduły: podstawy matematyki, zarządzanie, informatyczny i procesy biznesowe. 

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and post-graduate studies.

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, ability and competence for Man in Cyberspace first studies were confirmed by University Senate 30/2016 resolution from 28th January 2016 specifying Faculty of Law and Administration majors learning effects. Studies plan and learning programme have been specified in 209/2016/2017 Faculty of Law and Administration Council resolution from 27th June 2017 changing 62/2015/2016 resolution from 23rd February 2016 enacting Man in Cyberspace first degree full-time programme.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
lab1 -
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
war - Workshops
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Człowiek w cyberprzestrzeni I rokECTSlectclkonlablab1lek_nowprsemwarexam
Culture and techniques of study 115zoc
Outline of the Public Law System (Administrative Law)530e
Outline of the Public Law system (Criminal Law and Criminal Procedural Law)530zoc
The Legal Foundations of the Information Society530e
The Legal Foundations of the Information Society530zoc
Introduction to Computer Science (Computers, Operating Systems and Networks)115zoc
Introduction to Computer Science (Computers, Operating Systems and Networks)- laboratory21515zoc
Introduction to Law315e
Introduction to the Methodology of Scientific Research215zoc
Outline of the Private Law System (Civil law, Commercial private and public law, Civil judicial procedure)660zoc
Getting to Know the Law Electronically and Electronic Platforms of Public Administration Services415zoc
Privacy Protection and Personal Data Protection Law215e
Privacy Protection and Personal Data Protection Law315zoc
Introduction to Sociology215e
Sociology of Cyberspace230e
Statistical Analysis215e
Statistical Analysis with IBM support SPSS115zoc
Security of Electronic Communication215e
460
1430
Academic Polish for foreigners2
Total:612556075156030

1 - Optional 1 Seminar from the Fundamental Mathematics Module (Fundamentals of Financial Mathematics, Fundamentals of Insurance Mathematics) and 1 Seminar in Computer Science (Software Engineering or Privacy and Internet Safety)

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/