Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Internal Security > Internal Security - part-time first-cycle studies

Internal Security - part-time first-cycle studies (WS-POZ-BW-N-1)

(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne)
first-cycle programmes
part-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Na studiach I stopnia studenci nabywają wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia). Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. Dzięki temu uzyskują wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Studenci otrzymują w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jednolitą, ściśle zintegrowaną ścieżkę kształcenia wzbogaconą o zajęcia do wyboru. Na 4. i 5. semestrze przewidziano realizację praktyk studenckich w łącznym wymiarze 120 godzin.

Po ukończeniu studiów absolwent może starać się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

Czesne za rok  wynosi 4 500,00 zł. 

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Internal Security first-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 48/2015 on 23rd April 2015. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk2 - Lectures
wyk3 - Lectures 3
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
pr - Practice
proj -
sem - Seminar
semli - BA Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Bezpieczeństwo wewnętrzne I rokECTSlectwyk2wyk3clkonlekprprojsemsemliexam
Introduction to law12zoc
Theory about the politics and the state24e
National security24e
Global politics - contemporary challanges12zoc
Social Psychology12zoc
Descriptive statistics12zoc
Contemporary social conflicts12zoc
Contemporary history24zoc
Introduction to Economics24e
Principles of composition of scientific papers12zoc
Social pathology in domestic policy24e
English24zoc
Introduction to Sociology24e
Logic and methodology of sciences12zoc
Basic medical emergency response12zoc
Professional ethics of public servants12zoc
History of the organization of security systems in Poland24e
Criminalistics12e
Recent political history of Polish24e
Polish politics - contemporary challenges12zoc
Social communication12zoc
Political geography24zoc
Information technology12zoc
English24zoc
Classes in the field of humanities1312zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:32643624481248

1 - List provided annually by the Dean

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Bezpieczeństwo wewnętrzne II rokECTSlectwyk2wyk3clkonlekprprojsemsemliexam
Combating crime324 or 12e
Civil law224e
Introduction to contemporary political systems324 or 12e
International Political Relations212e
Introduction to the methodology of social research on security424zoc
Intellectual property protection11515zoc
Social security224 or 12zoc
Social movements1.512zoc
Strategies and systems of state development management32424zoc
English224zoc
Introduction to criminal law224e
Introduction to criminology212e
Security of public transportation and communication212zoc
Public administration324zoc
Political system of the Republic of Poland31224zoc
Fundamentals of international law1.512 or 24zoc
Organisation and management212e
Management in crisis situation312 or 24zoc
Local communities’ security212zoc
Contemporary Political Ideologies1.51212zoc
Research Project32424zoc
English22424zoc
English2*e
Electives 1 of 2 from the scope of the disciplines of political science and administration, or the science of safety1636zoc
Total:58.5267727548

1 - List provided annually by the Dean

(in Polish) Bezpieczeństwo wewnętrzne III rokECTSlectwyk2wyk3clkonlekprprojsemsemliexam
Protection of individuals, property, objects and territories1.51224zoc
Human rights224 or 12e
Personal data and classified information protection312e
Economic security12e
Security of organizations324e
Bachelor seminar32424zoc
Paper presentation at the conference21212zoc
Domestic security in the European Union24zoc
Role of police in the state security system324e
Combating terrorism12zoc
Decision Games324 or 12zoc
Special forces324e
Bachelor seminar102424zoc
Research Practice4120zoc
Classes in the field of humanities1312zoc
Electives 1 of 2 from the scope of the disciplines of political science and administration, or the science of safety11772zoc
Total:57.51922448120124848

1 - List provided annually by the Dean

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/