Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Archiving and document management > Archiving and document management - full-time first-cycle studies

Archiving and document management - full-time first-cycle studies (WNHS-AZD-N-1)

(in Polish: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Celem kształcenia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąjest zdobycie wiedzy z zakresu archiwizowania i zarządzania dokumentacją. Na kierunku istnieje możliwość realizacji praktyk w instytucjach zajmujących się archiwizacją i zarządzaniem dokumentacją, w archiwum przechowującym dokumentację historyczną, a także w archiwach państwowych, państwowych wyodrębnionych oraz instytucjach i archiwach kościelnych, jak również w bibliotekach, muzeach, instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach dokumentacyjnych, wydawnictwach i przedsiębiorstwach specjalizujących się w usługach archiwizacyjnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w różnego rodzaju instytucjach społeczno-gospodarczych, które mają za zadanie gromadzić, przechowywać oraz udostępniać dokumentację archiwalną, a także dokumentację związaną z ich bieżącą działalnością. Absolwent po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich będzie przygotowany do pracy w archiwach historycznych, państwowych (administracji samorządowej i centralnej), instytucjach kościelnych, a także w archiwach zakładowych niezależnie od rodzaju przechowywanych w nich materiałów archiwalnych. Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją będzie należał do grona wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się ochroną oraz opracowywaniem dokumentów archiwalnych.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and post-graduate studies.

Professional status:

not applicable

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
cw_ter -
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
pr - Practice
sem - Seminar
zp -
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I rokECTSlectclcw_terkonlek_nowlek_staprsemzpexam
Culture and techniques of study 115zoc
330e
Libraries in Poland and Polish libraries abroad330e
330e
The History of Philosophy230e
330zoc
Medieval history of Poland230e
Latin Language1060e
Auxiliary sciences of history: Heraldry, phaleristics, iconography, legal archeology, history of costume, numismatics330zoc
Auxiliary sciences of history: primary sources, chronology, archival studies, paleography, neography 330zoc
Auxiliary sciences of history - Diplomacy, historical bibliology, historical geography, sphragistics, metrology, historical editing330zoc
Introduction to archival studies230zoc
Development of the chancellery forms2.530zoc
23030zoc
The political system and organization of the State and the Church in Poland until the 18th century.330e
330e
Archivist's research workshop2.530zoc
Contemporary archival field230zoc
460zoc
560zoc
460zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:6633060225606030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją III rokECTSlectclcw_terkonlek_nowlek_staprsemzpexam
2.530e
460e
330zoc
History of Poland during the time of annexations330zoc
History of Poland during the time of annexations -lecture460e
230zoc
1.530zoc
Russian neography1.530zoc
Prophylaxis and conservation of archival resources2.530e
230zoc
Archive management330e
430zoc
2060zoc
460zoc
Total:572701209060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/