Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Archeology > Archaeology - full-time first-cycle studies

Archaeology - full-time first-cycle studies (WNHS-AR-N-1)

(in Polish: Archeologia - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Archeologia

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat znaczenia archeologii w systemie nauk o społecznokulturowej przeszłości człowieka, wiedzy o periodyzacji dziejów wraz ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych okresów i kultur, a także podstaw prawnych dotyczących badań i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Na kierunku dostępne są moduły dotyczące m.in. Podstaw dokumentacji i analizy zabytków, Metod nieinwazyjnych w badaniach dziedzictwa kulturowego, Antropologii fizycznej i kulturowej, Prahistorii Świata, Historii i archeologii antycznych cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego. Obowiązkowym elementem studiów jest odbycie praktyk terenowych – badania powierzchniowe i wykopaliskowe.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę przy różnego typu inwestycjach infrastrukturalnych, które wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych lub nadzorów archeologicznych. Absolwenci są pracownikami jednostek muzealnych, jako kuratorzy wystaw lub animatorzy. Znajdują zatrudnienie także w jednostkach administracyjnych związanych z dziedzictwem i kulturą.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Archeologia I rokECTSlectclkonleklek_staprsemexam
Culture and techniques of study 115zoc
History and Archaeology of Ancient Civilizations: Rome330e
History and Archaeology of Ancient Civilizations of the Mediterranean Basin: Rome230zoc
230e
History and Archaeology of Ancient Civilizations: Greece230e
History and Archaeology of Ancient Civilizations of the Mediterranean Basin: Greece215zoc
230zoc
230e
230e
660e
Basics of geodesy, cartography and usage of geodetic instruments230zoc
130 or 15zoc
130e
215e
Information technologies230zoc
TTraditional methods of documentation artifacts and objects230zoc
230zoc
115zoc
230e
460zoc
10150e
9216zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:62375210156060216

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Archeologia II rokECTSlectclkonleklek_staprsemexam
Intellectual property protection115zoc
230e
230zoc
230zoc
The Archaeology of the Slavic230e
230e
230zoc
230zoc
Brozne Age in Europe330e
230zoc
Early Iron Age in Europe330e
Greek language660e
330zoc
Non-destructive methods in cultural heritage studies330e
New methods of documentingmonuments and artifacts230zoc
230e
Remote sensing in cultural heritage management330e
WNHS-AR-ŹAEK
WNHS-AR-ŹAOP1zoc
660e
11246zoc
890e
Total:683452106060246
(in Polish) Archeologia III rokECTSlectclkonleklek_staprsemexam
560zoc
1860zoc
230e
330zoc
New trends in presenting cultural history in museums330e
330zoc
Total:34120303060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/