Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Archeology > Archaeology - full-time first-cycle studies

Archaeology - full-time first-cycle studies (WNHS-AR-N-1)

(in Polish: Archeologia - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Archeologia

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat znaczenia archeologii w systemie nauk o społecznokulturowej przeszłości człowieka, wiedzy o periodyzacji dziejów wraz ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych okresów i kultur, a także podstaw prawnych dotyczących badań i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Na kierunku dostępne są moduły dotyczące m.in. Podstaw dokumentacji i analizy zabytków, Metod nieinwazyjnych w badaniach dziedzictwa kulturowego, Antropologii fizycznej i kulturowej, Prahistorii Świata, Historii i archeologii antycznych cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego. Obowiązkowym elementem studiów jest odbycie praktyk terenowych – badania powierzchniowe i wykopaliskowe.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę przy różnego typu inwestycjach infrastrukturalnych, które wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych lub nadzorów archeologicznych. Absolwenci są pracownikami jednostek muzealnych, jako kuratorzy wystaw lub animatorzy. Znajdują zatrudnienie także w jednostkach administracyjnych związanych z dziedzictwem i kulturą.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Archeologia I rokECTSlectclkonleklek_staprsemexam
Culture and techniques of study 115zoc
History and Archaeology of Ancient Civilizations: Rome330e
History and Archaeology of Ancient Civilizations of the Mediterranean Basin: Rome15 or 30zoc
Geoarchaeology - exercises230e
History and Archaeology of Ancient Civilizations: Greece230e
History and Archaeology of Ancient Civilizations of the Mediterranean Basin: Greece15zoc
230zoc
History and archeology of ancient civilizations of the Mediterranean: Middle East - lecture230e
230e
Latin language 660e
Basics of geodesy, cartography and usage of geodetic instruments230zoc
World Prehistory: From Paleolithic to Neolithic – exercises230 or 15zoc
130e
215e
Information technologies230zoc
TTraditional methods of documentation artifacts and objects230zoc
Geoarchaeology - exercises230zoc
Introduction to archeology - exercises115zoc
Introduction to archaeology – lecture330e
460zoc
10150e
9216zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:60375180156060216

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Archeologia II rokECTSlectclkonleklek_staprsemexam
Intellectual property protection11515zoc
330e
230zoc
30zoc
The Archaeology of the Slavic230e
230e
30zoc
30zoc
Brozne Age in Europe330e
30zoc
Early Iron Age in Europe330e
Greek language660e
Methods of scientific research in archaeology330zoc
Non-destructive methods in cultural heritage studies30e
New methods of documenting monuments and artifacts230zoc
230e
Remote sensing in cultural heritage management30e
WNHS-AR-ŹAEK
WNHS-AR-ŹAOP1zoc
660e
11246zoc
890e
Total:55345210156060246
(in Polish) Archeologia III rokECTSlectclkonleklek_staprsemexam
560zoc
1860zoc
330e
23030zoc
New trends in presenting cultural history in museums330e
330zoc
Total:34120603060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/