Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Pozostałe studia > Teologia > Coaching i mediacje społeczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Coaching i mediacje społeczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WT-DCM-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu coachingu oraz mediacji społecznych, szczególnie w obszarach: małżeństwa i rodziny, zdrowia i pracy zawodowej. Posiada również szeroką wiedzę z teologii moralnej, dogmatycznej oraz biblistyki. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, psychologii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Jest przygotowany do pracy coacha – w coachingu indywidualnym i grupowym, life-coaching i business-coaching oraz do pracy mediatora społecznego: w obszarach małżeńskich i rodzinnych, w służbie zdrowia oraz zarządzaniu kryzysem w pracy. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra teologii, specjalność: coaching i mediacje społeczne. Ponadto istnieje możliwość realizacji kursu katechetyczno-pedagogicznego uprawniającego do nauczania religii w szkole.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku teologia zatwierdzone uchwałą nr 112/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Program studiów określono Uchwałą nr 856-2012/2013 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 30 września 2013 r. z późniejszymi zmianami.