Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Coaching i mediacje społeczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Coaching i mediacje społeczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WT-DCM-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 276-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
cw3 - Ćwiczenia 3
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pm - Pracownia magisterska
pr - Praktyka
sem - Seminarium
spec - Specjalizacja
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Coaching i mediacje społeczne 1 rokECTSwykcw2ćwcw3konlek_nowlek_stapmprsemspecwarzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Negocjacje i mediacje23030kol
Osobowość coacha i mediatora230 lub 2830kol
Psychologia komunikacji230kol
Psychologia komunikacji330e
Psychologia komunikacji230kol
Uwarunkowania prawne coachingu230kol
Uwarunkowania prawne mediacji230kol
Wstęp do socjologii330e
Wprowadzenie, zasady, techniki i praktyki mediacji23030kol
Wprowadzenie, zasady, techniki i praktyki coachingu23030kol
Etyka230kol
Psychologia rozwojowa230kol
Psychologia ogólna23030kol
Wprowadzenie do Pisma św.330e
Logika21515kol
Pedagogika ogólna230kol
Historia filozofii nowożytnej i współczesnej330e
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej330e
Język łaciński130kol
Patrologia54515e
Pedagogika specjalna230kol
Podstawy terapii uzależnień230kol
Technologia informacyjna230kol
Teoria poznania330e
Historia Kościoła w średniowieczu230kol
Historia Kościoła w starożytności230kol
Wszystkie przedmioty językowe460
Inne1TODOTODOTODO
Razem:655703021060456030

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Coaching i mediacje społeczne 2 rokECTSwykcw2ćwcw3konlek_nowlek_stapmprsemspecwarzal
Metodologia badań naukowych230kol
Negocjacje i mediacje23030kol
Personal branding230kol
Psychologia społeczna i teorie komunikowania230kol
Warsztat coacha - coaching grupowy230kol
Warsztat mediatora23030kol
Zarządzanie kryzysowe330kol
Polemika, spór i debata publiczna (erystyka)230kol
Sztuka wystąpień publicznych230kol
Teologia dogmatyczna - Bóg w Trójcy Jedyny330e
Teologia dogmatyczna - Stworzenie215kol
Dydaktyka ogólna230kol
Nowy Testament - Ewangelie synoptyczne330e
Katolicka nauka społeczna230kol
Język łaciński130kol
Stary Testament - Pięcioksiąg i historiografia deuteromistyczna330e
Teologia fundamentalna330e
Teologia fundamentalna230kol
Teologia moralna fundamentalna43015e
Historia Kościoła w nowożytności230kol
Historia Kościoła we współczesności230kol
Liturgika - fundamentalna, sakramenty330e
Stary Testament - późne Księgi Historyczne215kol
Wszystkie przedmioty językowe660
Zajęcia Wychowania Fizycznego060
Inne1TODOTODOTODO
Razem:5939030285606030

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Coaching i mediacje społeczne 3 rokECTSwykcw2ćwcw3konlek_nowlek_stapmprsemspecwarzal
Asystent rodzinny23030kol
Metodologia badań społecznych230kol
Mediacje rodzinne w sytuacji separacji i rozwodu230kol
Mediacje w sytuacjach kryzysowych23030kol
Opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi członkami rodziny230kol
Personal branding230kol
Społeczno-ekonomiczne aspekty życia rodzinnego23030kol
Warsztat coacha - coaching grupowy230kol
Warsztat mediatora23030kol
Wprowadzenie ogólne do mediacji w rodzinie230kol
Zarządzanie kryzysem w pracy23030kol
Katechetyka fundamentalna330e
Religiologia230kol
Teologia dogmatyczna – chrystologia, soteriologia330e
Teologia duchowości230kol
Nowy Testament - Dzieje Apostolskie i pisma Pawłowe445e
Stary Testament - księgi prorockie33015 lub 30e
Teologia dogmatyczna - mariologia, eklezjologia330e
Teologia moralna życia osobistego430e
Teologia moralna życia osobistego015kol
Teologia pastoralna330e
Wstęp do prawa kanonicznego230kol
Rok liturgiczny215 lub 30kol
Teologia dogmatyczna - sakramentologia330e
Inne1TODOTODOTODO
Razem:564056010590180

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Coaching i mediacje społeczne 4 rokECTSwykcw2ćwcw3konlek_nowlek_stapmprsemspecwarzal
Coaching - tutoring - psychoterapia23030kol
Metodologia badań społecznych230kol
Społeczno-ekonomiczne aspekty życia rodzinnego23030kol
Życie rodzinne i małżeńskie w religiach świata430e
Badania i realizacja projektów230zal
Teologia moralna życia społecznego230zal
Ekumenizm230kol
Teologia dogmatyczna - antropologia, eschatologia330e
Nowy Testament - pisma Janowe i listy katolickie330e
Teologia moralna życia społecznego330e
Stary Testament - Psalmy i Księgi Mądrościowe330e
Inne1TODOTODOTODO
Razem:28270603030

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Coaching i mediacje społeczne 5 rokECTSwykcw2ćwcw3konlek_nowlek_stapmprsemspecwarzal
Inne1TODOTODOTODO
Coaching i mediacje - kontekst etyczny730zal
Badania i realizacja projektów230zal
Ex universa theologia10*e
Praktyki studenckie12320zal
Komunikacja emocjonalna z chorym w rodzinie520zal
Tradycyjny człowiek w świecie mediów330kol
Razem:3930303203020

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/