Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Coaching i mediacje społeczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Coaching i mediacje społeczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WT-DCM-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 276-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
pm - Pracownia magisterska
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
Coaching i mediacje społeczne 5 rokECTSwykćwpmsemzal
Coaching i mediacje - kontekst etyczny730zal
Badania i realizacja projektów230zal
Coaching i mediacje - kontekst etyczny730zal
Ex universa theologia10*e
Wykłady monograficzne1990e
Wykłady fakultatywne2460e
Wykłady specjalizacyjne460e
Razem:432103060

1 - wykaz wykładów monograficznych do wyboru podany na stronie Wydziału

2 - wykaz wykładów fakultatywnych do wyboru podany na stronie Wydziału

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/