Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archeologia > Archeologia - studia II stopnia stacjonarne

Archeologia - studia II stopnia stacjonarne (WNHS-AR-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Archeologia

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat znaczenia archeologii w systemie nauk o społecznokulturowej przeszłości człowieka, wiedzy o periodyzacji dziejów wraz ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych okresów i kultur, a także podstaw prawnych dotyczących badań i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Na kierunku dostępne są moduły dotyczące m.in. Zarządzania dziedzictwem kulturowym, Organizacji badań archeologicznych, Prahistorii Świata, Archeologii czasów nowożytnych i współczesności. Niezbędnym elementem studiów jest odbycie praktyk terenowych – badania powierzchniowe i wykopaliskowe.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę przy różnego typu inwestycjach infrastrukturalnych, które wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych lub nadzorów archeologicznych. Absolwenci są pracownikami jednostek muzealnych, jako kuratorzy wystaw lub animatorzy. Znajdują zatrudnienie także w jednostkach administracyjnych związanych z dziedzictwem i kulturą.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku archeologia może kierować badaniami archeologicznymi po spełnieniu dodatkowego warunku, że przez co najmniej 12 miesięcy brał udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytków - Dz.U.2021.0.710 t.j.).

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Archeologia II stopień studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału WNHiS z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Archeologia I rokECTSwykwyk_monćwkonprsemzal
Archeologia doświadczalna i odtwórstwo historyczne330zoc
Archeologia a historia30e
Archeologia prowincji rzymskich230e
Historia architektury i tradycyjnych technik budowlanych30e
Międzynarodowe aspekty zarządzania dziedzictwem kulturowym330e
Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki330zoc
Marketing w kulturze230zoc
Organizacja badań archeologicznych: badania powierzchniowe21515zoc
Podstawy pracy w środowisku GIS i CAD330zoc
Prehistoric religions and rituals330e
Seminarium magisterskie I rok II st.1260zoc
Translatorium naukowych tekstów z zakresu dziedzictwa kulturowego330zoc
Teoria pochodzenia człowieka, kultury, języka i cywilizacji230e
Wykład monograficzny: Cywilizacja chleba i piwa30e
Przedmioty obieralne II stopień archeologii560e
Praktyki terenowe9216zoc
Archeologia podwodna i ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego230e
Razem:54195903016521660

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/